Christine Mohrmannfonds

Het Christine Mohrmannfonds vergroot de genderdiversiteit en verbetert de loopbanen van vrouwen in de wetenschap. Het Mohrmannfonds bekostigt onderdelen van werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers. Bekijk de procedure voor een aanvraag voor het fonds. Tevens worden er jaarlijks uit het Mohrmannfonds 10 stipendia uitgereikt om vrouwelijke promovendi te stimuleren.

Werven en benoemen hoogleraren

Het college van bestuur stelt tijdelijke middelen uit het Christine Mohrmannfonds ter beschikking voor de benoeming van een hoogleraar indien de hoogleraar voldoet aan de facultaire kwaliteitseisen en de benoeming de gender diversiteit in de omgeving vergroot. De tijdelijke middelen zijn bedoeld ter stimulans en versnelling van een benoeming; de faculteit zorgt vervolgens voor waar mogelijk structurele inbedding van de hoogleraar in het leerstoelenplan. De middelen kunnen ingezet worden voor versnelde promotie van een UHD tot hoogleraar of voor het mede mogelijk maken van het benoemen van een nieuwe externe hoogleraar. In beide gevallen dient de eenheid aan te geven waarom middelen de betreffende benoeming (versneld) mogelijk maken.

Aanvraagformulier vrouwelijk hoogleraar

Werven en benoemen van Universitair Hoofddocenten

Het college van bestuur stelt tijdelijke middelen uit het Christine Mohrmannfonds ter beschikking voor de benoeming van een UHD indien de UHD voldoet aan de facultaire kwaliteitseisen en de benoeming de gender diversiteit in de omgeving vergroot. De tijdelijke middelen zijn bedoeld ter stimulans van een benoeming; de faculteit zorgt vervolgens voor een waar mogelijk structurele inbedding van de UHD. De middelen kunnen ingezet worden voor de promotie van een UD tot UHD of voor het mede mogelijk maken van het benoemen van een nieuwe externe UHD. In beide gevallen dient de eenheid aan te geven waarom middelen de betreffende benoeming mogelijk maken.

Aanvraagformulier vrouwelijke Universitair Hoofddocent

Selectie en ontwikkeling jonge talenten

Het College van Bestuur stelt tijdelijke middelen uit het Christine Mohrmannfonds ter beschikking voor (versnelde) doorstroom van wetenschappers indien deze doorstroom de genderdiversiteit in de omgeving vergroot. Dit wordt cijfermatig onderbouwd door de betreffende eenheid. Deze tijdelijke middelen zijn beschikbaar voor trajecten waarin een talentvolle wetenschapper door middel van een career track kan doorstromen naar een hogere positie indien deze kandidaat aan vooraf vastgestelde prestatiecriteria voldoet. Indien er niet wordt voldaan aan de gestelde criteria volgt een traject naar een externe loopbaan.

De career tracks hebben betrekking op loopbaantrajecten met medewerkers in de functie onderzoeker of universitair (hoofd)docent op basis van vaste dienst bij de Radboud Universiteit.

Aanvraagformulier vrouwelijke wetenschapper

Procedure en aanvragen

  1. Facultaire besturen (of besturen van het DCCN, RDA) kunnen een aanvraag indienen met behulp van de aanvraagformulieren. De aanvraag wordt naar de secretaris van het Mohrmannfonds gemaild inclusief het curriculum vitae van de kandidaat.
  2. De secretaris verstuurt de aanvraag naar de leden van de Mohrmanncomissie. De Mohrmanncomissie bestaat uit de Rector Magnificus, de Chief DEI Office en een adviseur van Research en Impact. 
  3. Na positief advies verstuurt de secretaris de aanvraag naar het College van Bestuur.
  4. Na het besluit van het College van Bestuur zorgt de secretaris van het Mohrmannfonds dat er een brief wordt verzonden naar de desbetreffende decaan (of bestuur) met de uitslag, hoogte van het toegekende bedrag en de vervolgstappen.

Contactinformatie

Contactafdeling