Moeilijk vervulbare vacatures

Verwacht je dat de standaard recruitmentaanpak niet leidt tot voldoende kandidaten? Dan kun je het team aanvullend recruitment inschakelen. Bij vacatures waar we aanvullend recruitment hebben ingezet, zijn twee op de drie alsnog ingevuld.

Keuzeschema recruitmentoplossingen

Kies welke recruitmentoplossing passend is voor jouw situatie. Ook lees je welke acties nodig zijn om het proces op te starten.

Aanvullend recruitment in beeld

We begrijpen dat het lastig kan zijn om een beeld te vormen bij aanvullende ‘advertenties op social media’, ‘day in the life of… artikel’, ‘ambitieverhaal’ of een ‘campagnepagina’ rondom een specifiek vacature. Daarom hebben we een aantal smaken en bijbehorende aanvullende wervingsacties weergegeven in een ‘Menukaart’. 

Aanvullend recruitment opstarten

Als eerste stap begin je met een doelgroepanalyse. Hierbij staan de behoeften van de doelgroep centraal. Deze analyse maak je samen met Recruitment met behulp van één van de onderstaande formats. 

Op basis van de informatie die tot stand komt in een doelgroepanalyse gesprek adviseert een recruitmentcollega welke aanvullende recruitmentactiviteiten het beste passen.Vraag je HR-adviseur om contact op te nemen met de contactpersoon bij team Recruitment om dit proces op te starten en een afspraak in te plannen. 

Vraag vooraf

Is je ervaring of inschatting dat het profiel dat je zoekt niet of onvoldoende in de arbeidsmarkt beschikbaar is? Of sluit hetgeen dat wij bieden niet aan bij de behoeften van de doelgroep? Bijvoorbeeld in salaris, ontwikkeling of contractvorm. Dan is aanvullend recruitment niet of minder effectief. Speelt dit bij jouw vacature? Bespreek dit dan eerst met je HR-adviseur.
 

Aanvullend recruitment versus een extern wervingsbureau

Soms blijkt uit de doelgroepanalyse dat het slim is om de aanvullende werving uit te besteden aan een gespecialiseerd extern wervingsbureau. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij schaarse en sterk gespecialiseerde profielen. De informatie uit de doelgroepanalyse helpt om het betreffende bureau snel en effectief voor je aan de slag te krijgen. In de keuze voor een extern wervingsbureau kan je HR-adviseur advies geven.

Investering aanvullend recruitment

De tijd en energie die wij investeren in de ontwikkeling van jullie vacaturecampagne wordt niet doorbelast. Wel is de beschikbaarheid beperkt en zetten we deze zo doelmatig mogelijk in. De aanvullende investeringen die in overleg met en na akkoord van de vacaturehouder worden gedaan voor de productie, inzet en inkoop van media en middelen zijn voor rekening van de betreffende faculteit of eenheid.

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Recruitment: 

+31 24 361 11 73

Contactafdeling