Moeilijk vervulbare vacatures

Verwacht je dat de standaard recruitmentaanpak niet leidt tot voldoende kandidaten? Dan kun je de afdeling aanvullend recruitment inschakelen. Bij vacatures waar we aanvullend recruitment hebben ingezet, zijn twee op de drie alsnog ingevuld.

Keuzeschema recruitmentoplossingen

Kies welke recruitmentoplossing passend is voor jouw situatie. Ook lees je welke acties nodig zijn om het proces op te starten.

Aanvullend recruitment opstarten

Als eerste stap begin je met een doelgroepanalyse. Hierbij staan de behoeften van de doelgroep centraal. Deze analyse maak je met behulp van één van de onderstaande formats. Vraag je HR-adviseur om mee te denken en haak (recent gestarte) collega's aan. Zij hebben vaak waardevolle input.

Kijk hoe ver je de vragen over de doelgroep en propositie kan invullen. En mail, met je HR-adviseur in de cc, dit format samen met een globaal wervingsprofiel of vacaturetekst naar recruitment [at] ru.nl.

Op basis van de informatie in het format adviseert een recruitmentcollega welke aanvullende recruitmentactiviteiten het beste passen. Afhankelijk van je input wordt er binnen enkele werkdagen een wervingsaanpak voorgesteld of wordt er eerst aanvullende informatie bij je opgevraagd.

Is het profiel dat je zoekt niet of onvoldoende in de arbeidsmarkt beschikbaar? Of sluit hetgeen dat je biedt in ontwikkeling of contractvorm niet aan bij de behoeften van de doelgroep? Dan is aanvullend recruitment niet of minder effectief. Speelt dit bij jouw vacature? Bespreek dit dan eerst met je HR-adviseur.

Aanvullend recruitment versus een extern wervingsbureau

Soms blijkt uit de doelgroepanalyse dat het slim is om de aanvullende werving uit te besteden aan een gespecialiseerd extern wervingsbureau. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij schaarse en sterk gespecialiseerde profielen. De informatie uit de doelgroepanalyse helpt om het betreffende bureau snel en effectief voor je aan de slag te krijgen. In de keuze voor een extern wervingsbureau kan je HR-adviseur advies geven.

Investering aanvullend recruitment

De tijd en energie die wij investeren in de ontwikkeling van jullie vacaturecampagne wordt niet doorbelast. Wel is de beschikbaarheid beperkt en zetten we deze zo doelmatig mogelijk in. De aanvullende investeringen die in overleg met en na akkoord van de vacaturehouder worden gedaan voor de productie, inzet en inkoop van media en middelen zijn voor rekening van de betreffende faculteit of eenheid.

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Recruitment: 

(024) 361 11 73

Contactafdeling