Wervingsoplossingen bij vacatures

Ga je op zoek naar een nieuwe medewerker? Op deze pagina lees je welke recruitmentoplossing past bij jouw behoeftes en welke acties nodig zijn om het proces op te starten.

Gebruik de linkjes hieronder om snel tussen onderwerpen te springen:

Download het doeldroepanalyseformat: 

Format niet-wetenschappelijk personeel

Format wetenschappelijk personeel

Ik verwacht voldoende sollicitanten 

De werving is primair gericht op actief werkzoekenden en het eigen netwerk van collega's. Hierbij gebruik je de standaard opties die vacatureregie te bieden heeft. Valt de respons tegen? Kies er dan voor om bij een nieuwe wervingsronde te investeren in aanvullend recruitment. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Vacature wordt geplaatst op: 

 • Ru.nl vacaturepagina
 • LinkedIn / AcademicTransfer

Je kunt de vacature ook verder verspreiden via het netwerk van collega's. 

Acties

 • HR levert ingevuld vacatureformat aan bij recruitment [at] ru.nl
 • Recruitment redigeert tekst, richt systeem in en publiceert de vacature.

Doorlooptijd 

3 tot 5 werkdagen na aanlevering tot publicatie. 

Ik verwacht een lastige werving én ik heb haast

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en beperkte aanvullende werving. Met media die we op de doelgroep targeten, richten we ons deels op latent werkzoekenden.

Voorbeeld van een recruitmentactie

De vacatureadvertentie wordt gepromoot via aanvullende media, zoals job boards, social meida advertenties of website banners. 

Acties

 • Vacaturehouder en HR leveren het doelgroepanalyseformat en een beknopt wervingsprofiel aan bij recruitment [at] ru.nl.
 • Recruitment neemt contact op om de doelgroepanalyse uit te breiden en een plan van aanpak te delen. 

Doorlooptijd en kosten

1 tot 2 weken na het bespreken van de doelgroepanalyse. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast.

Ik verwacht een erg lastige werving én de instroomkwaliteit gaat boven de snelheid van het proces

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en uitgebreidere aanvullende werving. Met content die specifiek voor de vacature is ontwikkeld, richten we ons specifiek op latent werkzoekenden. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Naast de vacatureadvertentie wordt er aanvullende vacaturecontent gemaakt en gepromoot. Een voorbeeld is een artikel over de dag in het leven van een collega op de afdeling. 

Acties

 • Vacaturehouder en HR leveren het doelgroepanalyseformat en een beknopt wervingsprofiel aan bij recruitment [at] ru.nl.
 • Recruitment neemt contact op om de doelgroepanalyse uit te breiden en een plan van aanpak te delen. 

Doorlooptijd en kosten

3 tot 4 weken na het bespreken van de doelgroepanalyse. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast.

De werving is extreem lastig en ik heb meerdere vacatures of een langlopende vacature

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en intensief aanvullende werving. Afhankelijk van de wervingscomplexiteit en instroombehoeften wordt er gekeken naar welke acties het meest kansrijk zijn. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Er wordt een langer lopende vacaturecampagne ingericht, mogelijk met een doelgroepspecifieke landingspagina op ru.nl.

Acties

 • Vacaturehouder en HR leveren het doelgroepanalyseformat en een beknopt wervingsprofiel aan bij recruitment [at] ru.nl.
 • Recruitment neemt contact op om de doelgroepanalyse uit te breiden. Een concept voor het plan van aanpak wordt een week later opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten

4 tot 12 weken na het bespreken van het plan van aanpak, afhankelijk van de oplossing waarvoor je kiest. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast. 

Overige informatie

 • Deze informatie is bedoeld als indicatie van de mogelijkheden, vervolgacties, doorlooptijden en consequenties diebij een specifieke oplossingsrichting horen. Dit overzicht is dus verre van volledig. Gaandeweg het traject kan altijd blijken dat een andere oplossing beter passend zijn.
 • Onafhankelijk van welk aanvullend recruitment traject je kiest, levert HR tijdens de de voorbereiding de basisinformatie over de procedure en het ingevulde vacatureformat aan op recruitment [at] ru.nl. Dit na de check bij Radboud WerknaarWerk en als start van het standaard vacatureregieproces.
 • Om continuïteit van de opvolging van je vraag te borgen, is in alle gevallen recruitment [at] ru.nl het eerste aanspreekpunt. 

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Recruitment: 

(024) 361 11 73