Wervingsoplossingen bij vacatures

Ga je op zoek naar een nieuwe medewerker? Op deze pagina lees je welke recruitmentoplossing past bij jouw behoeftes en welke acties nodig zijn om het proces op te starten.

Gebruik de linkjes hieronder om snel tussen onderwerpen te springen:

Download het doelgroepanalyseformat: 

Format niet-wetenschappelijk personeel

Format wetenschappelijk personeel

Ik verwacht voldoende sollicitanten 

De werving is primair gericht op actief werkzoekenden en het eigen netwerk van collega's. Hierbij gebruik je de standaard opties die vacatureregie te bieden heeft. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Vacature wordt geplaatst op: 

 • Ru.nl vacaturepagina
 • LinkedIn / AcademicTransfer

Je kunt de vacature ook verder verspreiden via het netwerk van collega's. 

Acties

 • Via HR wordt de vacature aangemeld in BASS.
 • Recruitment redigeert de Nederlandstalige vacaturetekst, In'to Languages de Engelstalige vacature.
 • Na akkoord op de geredigeerde vacaturetekst publiceert Recruitment de vacature.

Doorlooptijd 

1 tot 5 werkdagen na aanlevering tot publicatie. 

Ik verwacht een lastige werving én ik heb haast

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en beperkte aanvullende werving. Dit kan ook worden ingezet nadat een reguliere werving onvoldoende interessante kandidaten heeft opgeleverd.

Voorbeeld van een recruitmentactie

De vacatureadvertentie wordt gepromoot met aanvullende media, zoals job boards, social media advertenties of website banners.

Acties

 • Recruitment neemt contact op met de vacaturehouder om het doelgroepanalyseformat samen in te vullen.

Doorlooptijd en kosten

1 tot 2 weken na het bespreken van de doelgroepanalyse. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast.

Ik verwacht een erg lastige werving én de instroomkwaliteit gaat boven de snelheid van het proces

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en uitgebreidere aanvullende werving. Met content die specifiek voor de vacature is ontwikkeld, richten we ons specifiek op latent werkzoekenden. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Naast de vacatureadvertentie wordt er aanvullende vacaturecontent gemaakt en gepromoot. Een voorbeeld is een artikel over een dag in het leven van een collega op de afdeling. 

Acties

 • Recruitment neemt contact op met de vacaturehouder om het doelgroepanalyseformat samen in te vullen.

Doorlooptijd en kosten

3 tot 4 weken na het bespreken van de doelgroepanalyse. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast.

De werving is extreem lastig en ik heb meerdere vacatures of een langlopende vacature

Hierbij maak je gebruik van het standaard proces en intensief aanvullende werving. Afhankelijk van de wervingscomplexiteit en instroombehoeften wordt er gekeken naar welke acties het meest kansrijk zijn. 

Voorbeeld van een recruitmentactie

Er wordt een langer lopende vacaturecampagne ingericht, mogelijk met een doelgroepspecifieke landingspagina op ru.nl.

Acties

 • HR neemt contact op met de recruitment specialist.
 • Recruitment neemt contact op met de vacature houder om het doelgroepanalyseformat samen in te vullen.

Doorlooptijd en kosten

4 tot 12 weken na het bespreken van het plan van aanpak, afhankelijk van de oplossing waarvoor je kiest. Kosten voor aanvullende media en middelen worden doorbelast. 

Overige informatie

 • Deze informatie is bedoeld als indicatie van de mogelijkheden, vervolgacties, doorlooptijden en consequenties die bij een specifieke oplossingsrichting horen. Dit overzicht is dus verre van volledig. Gaandeweg het traject kan altijd blijken dat een andere oplossing beter passend is.
 • Onafhankelijk van welk aanvullend recruitment traject je kiest, meld HR de vacature aan in BASS. Dit na de check bij Radboud WerknaarWerk en als start van het standaard vacatureregieproces.
 • Om continuïteit van de opvolging van je vraag te borgen, is in alle gevallen recruitment [at] ru.nl het eerste aanspreekpunt. 

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Recruitment: 

(024) 361 11 73