Standaard overeenkomst beurspromovendi

In een aantal gevallen zijn beurzen van buitenlandse beursverstrekkers niet toereikend voor de kosten van beurspromovendi. Daarom heeft de Radboud Universiteit besloten dat aan beurspromovendi die vanaf 1 september 2023 starten een tegemoetkoming aan de kosten van beurspromovendi betaald moet worden, tot een bedrag van €1700.

Hiertoe dienen alle promovendi met een beurs (promovendi in UNL-categorie 2b) die vanaf 1 september 2023 starten in een promotietraject aan de Radboud Universiteit een standaard overeenkomst te tekenen. Als het voor de faculteit of afdeling niet haalbaar is de tegemoetkoming voor de promovendi te bekostigen, kan de promovendus niet toegelaten worden. 

Fictieve dienstbetrekking buiten toepassing 

Door het tekenen van de overeenkomst wordt een fictieve dienstbetrekking buiten toepassing gesteld. De consequentie hiervan is dat de beurspromovendus geen onderwijs kan verzorgen. Ook worden er geen andere betalingen of verstrekkingen gedaan aan de beurspromovendus, zoals een tegemoetkoming aan kosten voor zorgverzekering of huur van een woning.

Aangifte inkomstenbelasting

De tegemoetkoming aan kosten wordt hoogstwaarschijnlijk als inkomen gezien door de Nederlandse Belastingdienst. Dit betekent dat de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte kan versturen. De beurspromovendus is gehouden hieraan gehoor te geven. Ook bij het niet ontvangen van een uitnodiging, is het slim om een aangifte inkomstenbelasting op te stellen. 

Er zal jaarlijks door het Lifeport Welcome Center meermaals voorlichting worden gegeven over het Nederlandse belastingsysteem. De data van deze bijeenkomsten zullen te vinden zijn op de website: www.lifeportwelcomecenter.nl.

In de tussentijd kunnen zij over hun specifieke situatie contact opnemen via: staffsupport [at] dpo.ru.nl (staffsupport[at]dpo[dot]ru[dot]nl).