Welkom en onboarden

Samenstellen van het inwerkprogramma

Samen met de nieuwe medewerker stel je een inwerkprogramma op voor de eerste weken. Belangrijk is dat de nieuwe medewerker de organisatiestructuur leert kennen en weet met wie diegene veelvuldig in contact zal zijn. De nieuwe medewerker ontvangt automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het centrale introductieprogramma via gROW