Medezeggenschap voor medewerkers

Medezeggenschap biedt jou de mogelijkheid mee te denken en praten over belangrijke thema’s. Er zijn verschillende organen waar je als medewerker lid van kan worden. Laat je stem horen en draag bij aan de toekomst van de Radboud Universiteit.

Medezeggenschapsorganen

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel van de universiteit. Je praat, denkt en beslist mee over de begroting van ruim 500 miljoen, het beleid en alle zaken die het personeel en universiteit aangaan. De OR heeft advies- en instemmingsrecht.

Mogelijke thema's: onderwijskwaliteit, begroting, studentenwelzijn, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en duurzaamheid
Gesprekspartner: USR, college van bestuur en beleidsmedewerkers
Duur: 2 jaar
Verkiezingsperiode: mei/juni

Onderdeelcommissie

Als raadslid van de Onderdeelcommissie (OC) heb je instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Een OC bestaat uit medewerkers werkzaam in het betrokken onderdeel. Je behartigt de belangen van je collega's.

Mogelijke thema's: onderwijsbeleid, koers, faciliteiten en voorzieningen op de faculteit, internationalisering, ICT
Gesprekspartner: FSR, OR en faculteitsbestuur
Duur: 2 jaar
Verkiezingsperiode: mei/juni

Door de OR ben ik in staat om een verschil te maken
Rian Bobbink
Rian Bobbink Lid OR Het verhaal van Rian
Wij willen graag iets betekenen voor onze collega's
Martine Gulden
Martine Gulden Voorzitter Onderdeelcommissie Radboud Services Het verhaal van Martine

Contactinformatie

Vragen over de medezeggenschap voor medewerkers? Neem dan contact op met het Ambtelijk Secretariaat Medezeggenschap.

024-3612469