Bevoegdheden, reglementen en financiële compensatie medezeggenschap voor medewerkers

Voor de Ondernemingsraad (OR) en Onderdeelcommissies (OC) gelden verschillende regelingen. Hierin zijn onder andere de financiële compensatie, bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan en het verloop van de verkiezingen vastgesteld.

Contactinformatie

Vragen over deze regelingen? Neem dan contact op met het Ambtelijk Secretariaat Medezeggenschap.

024-3612469