Voorzitter Martine Gulden over de uitdagingen die een Onderdeelcommissie tegenkomt

Martine Gulden
Wij willen graag iets betekenen voor onze collega's
Naam
Martine Gulden
Huidige functie
Voorzitter Onderdeelcommissie Radboud Services

Als medewerker bij Radboud Services wil je dat jouw werk goed wordt vertegenwoordigd. Gelukkig hoef je niet alleen te staan in deze wens, want de Onderdeelcommissie (OC) Radboud Services is er om jouw belangen te behartigen. De commissie bestaat uit een team van gepassioneerde medewerkers die zich inzetten voor het verbeteren van de werkomgeving, arbeidsomstandigheden en meer. In dit artikel vertelt de voorzitter van de OC Radboud Services, Martine Gulden, over de uitdagingen die de commissie tegenkomt en hoe ze hiermee omgaat.

De uitdaging van een grote diversiteit aan medewerkers

Een van de grootste uitdagingen voor de OC Radboud Services is het vertegenwoordigen van de belangen van de 1300 medewerkers bij deze afdeling van de Radboud Universiteit. Dit is geen gemakkelijke taak, aangezien de commissie te maken heeft met een grote diversiteit aan medewerkers die verdeeld zijn over zes divisies en meerdere gebouwen verspreid over de campus. Toch is het de ambitie van de OC om voor alle medewerkers iets te kunnen betekenen.

De veelzijdige thema's van de Onderdeelcommissie Radboud Services

Binnen de Onderdeelcommissie Radboud Services komen talloze thema's aan bod. Zo heeft de commissie zich de afgelopen jaren gericht op onderwerpen als reorganisaties en de gevolgen van de coronapandemie. Hierbij hebben ze oog gehad voor de medewerkers die op de campus werken, maar ook voor mensen in de horeca die hun werk ineens zagen verdwijnen.

Momenteel is de werkomgeving het belangrijkste aandachtspunt van de OC. De commissie volgt zorgvuldig de projecten die onderzoeken hoe de werkomgeving moet worden aangepast vanwege het groeiende aantal medewerkers dat hybride en thuis werkt.

Daarnaast zijn er ook standaard thema's die jaarlijks terugkeren, zoals het jaarplan met begroting en jaarverslag. Risico-inventarisatie en evaluaties spelen daarbij een belangrijke rol, waarbij de commissie zich richt op Arbo-zaken zoals werkdruk en veiligheid. De OC heeft als medezeggenschap instemming op het plan van aanpak, waardoor ze kunnen sturen op onderdelen zoals werkdruk.

Invloed uitoefenen

Elke zittingsperiode stelt de OC haar speerpunten en aandachtsgebieden vast. Een belangrijk voordeel van de OC is dat ze in staat zijn om zelf onderwerpen op de agenda van de directie te zetten. Om daadwerkelijk invloed uit te oefenen, is het cruciaal om binnen de OC duidelijk te definiëren wat het uiteindelijke doel is en op welke processen invloed kan worden uitgeoefend. Dit is vaak gericht op procesmatige zaken, zoals het verbeteren van de communicatie.

Bijvoorbeeld, de OC Radboud Services heeft als speerpunt het bevorderen van begrijpelijke communicatie, ongeacht het functieniveau van de medewerker. Soms is het nodig om de communicatie op verschillende manieren aan te passen. Door voortdurend aandacht te besteden aan deze onderwerpen en input te delen met de directie, maakt de OC het verschil en wordt de communicatie uiteindelijk verbeterd.

Diversiteit binnen de OC

Om de belangen van alle medewerkers goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk dat de OC zo divers mogelijk wordt bezet. Op die manier is er ook een goede vertegenwoordiging van de verschillende functieniveaus. Dit zorgt ervoor dat de OC een breed draagvlak heeft en de belangen van alle medewerkers optimaal kan behartigen.

Deelname vergroot je blikveld

Waarom zou je als medewerker deelnemen aan de medezeggenschap? Voor de voorzitter van de OC Radboud Services is de motivatie tweeledig. Enerzijds wil zij graag meepraten en bijdragen aan de besluitvorming, anderzijds ziet zij het als een kans voor persoonlijke ontwikkeling. Door deel te nemen aan de medezeggenschap leer je veel over politieke besluitvorming en vergroot je je blikveld, zeker binnen een breed vakgebied als Radboud Services.

Tijd en ondersteuning

Een veelgehoorde vraag is hoeveel tijd de medezeggenschap kost. Als gewoon lid heb je 2 uur per week beschikbaar en als lid van het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris) krijg je 4 uur per week. In de praktijk zet je deze uren niet altijd even netjes per week in, omdat er piekmomenten zijn. Gelukkig ondersteunt het managementteam van de RU de medezeggenschap sterk en krijg je als lid van de OC de tijd die je nodig hebt.

Kortom, medezeggenschap biedt een kans om invloed uit te oefenen binnen een organisatie en bij te dragen aan de ontwikkeling en communicatie. Het kan ook persoonlijk helpen bij de ontwikkeling en leren van nieuwe vaardigheden. Voor kandidaten die twijfelen om zich verkiesbaar te stellen, geeft Martine het advies om het eens te proberen, langs te komen en te komen kijken. Het is geen levenslange verplichting en kan een waardevolle ervaring zijn.