Uitreiking 1000e ECSW met een taart voor Pepijn van der Pol
Uitreiking 1000e ECSW met een taart voor Pepijn van der Pol

1000e goedkeuring door Ethiek Commissie

Onlangs is voor de duizendste keer een onderzoek goedgekeurd via de full-track procedure van de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen (ECSW). Met de full-track procedure wordt onderzoek getoetst aan de ethische richtlijnen van de faculteit. De goedgekeurde aanvraag werd ingediend door Pepijn van der Pol. Jacqueline Vink bood Pepijn een feestelijke taart aan en staat zelf stil bij het werk van de ECSW.

Beschermen van deelnemers

Sinds 2017 is Jacqueline Vink voorzitter van de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen (ECSW). Samen met haar collega's voorziet Vink de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van advies. Zij toetsen in hoeverre onderzoek met mensen voldoet aan de ethische richtlijnen en principes die nationaal en binnen de faculteit zijn afgesproken. Vink legt uit waarom deze taak nodig is: ‘Mensen staan misschien niet zo vaak stil bij de ethische aspecten van onderzoek. Juist in de huidige maatschappij, waarin ontwikkelingen razendsnel gaan en privacy steeds belangrijker wordt, is de ethische check extra belangrijk. We willen deelnemers aan onderzoek beschermen. Daarbij stellen we onszelf altijd de vraag of de opbrengst van het onderzoek opweegt tegen de lasten voor de deelnemers.’

Ethiek continu in ontwikkeling

Zoals de maatschappij zich in rap tempo verandert, ontstaan ethische kwesties even snel. Zo stond de ECSW voor de uitdaging om de vernieuwde privacywetgeving uit 2018 toe te passen op onderzoeksvoorstellen binnen de faculteit. Ethiek is continu in ontwikkeling. Vink vertelt: ‘Allerlei actuele vraagstukken worden in de ECSW behandeld. Hoe mogen onderzoekers sociale media gebruiken? Wat doen we met toevalsbevindingen? Dit zijn bevindingen die belangrijk zijn om terug te koppelen aan participanten, maar die niet noodzakelijkerwijs de resultaten zijn waar een onderzoeker naar op zoek was. We gaan uitgebreid aan de slag met dit soort vragen. Het feit dat er altijd nieuwe vragen zullen komen, maakt mij juist enthousiast.’

In tegenstelling tot de light-track procedure, waarbij onderzoeksaanvragen alleen steekproefsgewijs worden geïnspecteerd, worden zogenaamde ‘invasieve’ onderzoeken grondig onder de loep genomen bij de full-track procedure. Inmiddels is de 1000ste full-track procedure goedgekeurd. ‘Een feestelijke gebeurtenis die ik als voorzitter mag meemaken. Volgend jaar zitten mijn twee termijnen als voorzitter bij de ECSW erop en geef ik het stokje over. Hopelijk staan we over een aantal jaar stil bij de volgende mijlpaal. Op naar de 2000ste!’

Contactinformatie