aangepaste arbeidsvoorwaarden
aangepaste arbeidsvoorwaarden

Aanpassingen in sommige arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2023

Per 1 januari heeft de Belastingdienst de maximale kilometervergoeding verhoogd van € 0,19 naar €0,21 per kilometer. Hierdoor zijn een paar regelingen van de universiteit aangepast: de Dienstreisregeling en de Reis- en Verhuiskostenregeling. 

Dienstreisregeling

In de Dienstreisregeling is de vergoeding die je krijgt voor gebruik van eigen vervoer bij een dienstreis binnen Nederland  aangepast naar €0,21 per km. 

Reis- en verhuiskostenregeling

Vergoeding OV oproepkrachten

In de reis- en verhuiskostenregeling is de vergoeding voor oproepkrachten die gebruik maken van het openbaar vervoer verhoogd naar €0,16 per kilometer. Let op: de andere vergoedingen (basisvergoeding en fietsvergoeding) bij woon-werkverkeer wijzigen niet.

Periode verhuiskostenvergoeding m.b.t. tijdelijke dienstverbanden aangepast

In de reis- en verhuiskostenregeling is een aanpassing gedaan in de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor een verhuisvergoeding. De periode waarvoor je een tijdelijke arbeidsovereenkomst moet hebben om gebruik te kunnen maken van de regeling is verkort. 

Aanvulling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in Keuzemodel

De verhoging van de kilometervergoeding door de Belastingdienst zorgt er voor dat je een hogere aanvulling op je reiskostenvergoeding woon-werkverkeer via het Keuzemodel kunt krijgen. 

Thuiswerkvergoeding

De Belastingdienst heeft het belastingvrije bedrag voor de thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 vastgesteld op maximaal € 2,15 per dag. Onze thuiswerkvergoeding is vastgelegd in de CAO. Zolang de huidige CAO loopt, blijft de thuiswerkvergoeding bij de universiteit € 2,00 per dag. De CAO loopt minimaal tot 1 april 2023.

Netto inkomen 

Mogelijk heb je uit de landelijke media meegekregen dat de netto salarissen ongeveer €90,- euro per maand (op basis van full time) hoger uitvallen vanaf 1 januari 2023. Hou er rekening mee dat in werkelijkheid dit bedrag lager is. Dat komt omdat de pensioenpremies van ABP omhoog zijn gegaan.