Aantal regelingen aangepast

In de scholingsfaciliteiten-, vakantie- & verlof-, dienstreisregeling en in het sociaal plan is een aantal aanpassingen gedaan

Scholingsfaciliteitenregeling

Door de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste aanpassingen in deze regeling:

 • Volg je scholing die verplicht en functiegericht is, dan vallen het volgen van lessen, tentamens en/of examens onder arbeidstijd waarvoor je scholingsverlof krijgt. Voor de voorbereiding van lessen, tentamens en/of examens maak je aanvullende afspraken met je leidinggevende;
 • Bij noodzakelijke of verplichte scholing geldt geen terugbetalingsverplichting als je  uit dienst gaat. 

Bovenstaande geldt niet voor scholing die je doet voor je loopbaanontwikkeling. 

De scholingsfaciliteitenregeling is nu ook van toepassing op promovendi en oproepkrachten (declaranten). Dat betekent dat promovendi met een u-nummer en oproepkrachten (declaranten) met een u-nummer uitgenodigd zijn om (nog meer) gebruik te maken van de ontwikkelmogelijkheden van de Radboud Universiteit in gROW

Scholingsfaciliteitenregeling
Info scholing

Vakantie- en verlofregeling

In de huidige Cao wordt de universitaire regeling voor gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof aangepast aan de Wet betaald ouderschapsverlof. De belangrijkste aanpassingen per 1 augustus zijn:

 • Neem je in het eerste levensjaar van je kind ouderschapsverlof op dan krijg je voor het verlof 13 weken 70% van je salaris doorbetaald. Neem je in het eerste jaar niet alle 13 weken op, maar neem je een deel later op dan ontvang je na het eerste levensjaar 62,5% van je salaris;
 • Je hoeft niet langer minstens een jaar in dienst te zijn om gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof op te mogen nemen;
 • De terugbetalingsregeling vervalt.

Vakantie- en verlofregeling
Info betaald ouderschapsverlof

Dienstreisregeling

De belangrijkste aanpassingen per 1 september zijn:

 • De maximale vergoeding van verblijfkosten bij binnenlandse dienstreizen is verhoogd van €150 naar €175 per etmaal;
 • Is een bestemming binnen zeven uur met duurzame alternatieven te bereiken, bijvoorbeeld met de trein, dan is het uitgangspunt dat er niet meer gevlogen wordt. Wanneer de reistijd met vliegtuig en trein gelijk is, is het uitgangspunt reizen per trein;
 • Internationale reizen gaan geboekt worden via een reisbureau. De aanbesteding voor dit bureau loopt. 

In 2020 is het ‘beleid zakelijke vliegreizen’ vastgesteld. Dit beleid is in het kader van het duurzaamheidsbeleid van de Radboud Universiteit opgesteld met als doel een reductie van de CO2-uitstoot van zakelijk vliegen. 

Dienstreisregeling
Info over dienstreizen 

Sociaal Plan

Vanwege de nieuwe CAO  is het Sociaal Plan aangepast. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers van de Radboud Universiteit die boventallig worden .  De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • De definitie over ingrijpende rechtspositionele gevolgen is aangepast;
 • De in de CAO aangepaste ontslagbeschermingstermijn is opgenomen: de duur gaat stapsgewijs van 10 naar 3 maanden;
 • De mobiliteitspremie wordt op termijn tot maximaal 7 stappen beperkt;
 • Het in de CAO genoemde marktconforme budget voor professionele ondersteuning voor werk naar werkbegeleiding is opgenomen;
 • Er is duidelijk beschreven welke werkzaamheden nog kunnen worden verricht door de boventallige medewerker;
 • De rechtsbescherming is aan de nieuwe geschillenregeling aangepast.

Sociaal Plan