Afsluiting fiets- en wandelpaden voor klimaatadaptieve waterhuishouding

Een deel van de Willem Nuyenslaan en het Pieter Bondamplein is vanaf 23 januari tot de zomer afgesloten voor fietsers en voetgangers. De afsluitingen zijn nodig vanwege werkzaamheden ter verbetering van de afvoer van hemelwater op de campus. De paden worden aan beide zijden afgezet en richtingborden ter plaatse geven de omleiding aan. De laad- en losplaats voor leveranciers aan de achterkant van het Erasmusgebouw blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

De afsluitingen zullen plaatsvinden in het gemarkeerde gebied op de plattegrond. Borden ter plaatse geven de omleiding aan.

Tijdelijke afsluiting fiets- en wandelpaden

Klimaatadaptieve waterhuishouding

Vanwege de klimaatverandering nemen de regenbuien in intensiteit toe en dat vergt aanpassingen aan de waterhuishouding op de campus. De bestaande afwatering is onvoldoende berekend op de afvoer van toenemende hoeveelheden water in korte tijd. Dat bleek in 2021 toen een enorme hoosbui schade veroorzaakte in het net opgeleverde Maria Montessorigebouw. De loskoppeling van de hemelwaterafvoer van de riolering die ook ‘vuil’ water afvoert, moet overstromingen en schade in gebouwen in de toekomst voorkomen. De waterhuishouding op de campus wordt gefaseerd verbeterd.

Afvoer hemelwater naar wadi’s in het bos

Campus & Facilities start met de afvoer van het Erasmusgebouw, Thomas van Aquinostraat 1 en het Collegezalencomplex. Het hemelwater van de daken van deze gebouwen wordt met een nieuw aan te leggen afvoer naar verlaagde plekken, de wadi’s, in het bos bij het Berchmanianum geleid. Het teveel aan regenwater wordt in de wadi opgevangen en daar zakt het langzaam de bodem in.