Benoeming bijzonder hoogleraar prof. dr. Loes Wauters

Onlangs heeft het college van bestuur, op verzoek van het faculteitsbestuur en op advies van een benoemingsadviescommissie, besloten om Loes Wauters per 1 april 2023 te benoemen tot bijzonder hoogleraar “Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren”.

De bijzondere leeropdracht is gericht op de opvoeding van en het onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren. Dove en slechthorende kinderen en jongeren hebben verminderde toegang tot auditieve informatie. Dit kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de gesproken taal, maar ook voor de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van schoolse vaardigheden zoals geletterdheid. Het onderzoek binnen de bijzondere leeropdracht richt zich op de ontwikkeling binnen deze domeinen en de relaties tussen deze domeinen. De leeropdracht wordt ingebed bij onderzoeksinstituut BSI en de opleiding Pedagogische Wetenschappen.

De leeropdracht wordt mede mogelijk gemaakt door Koninklijke Kentalis.

Contactinformatie