Besturingsmodel universiteit

Om onze kerntaken onderwijs, onderzoek en impact goed uit te kunnen voeren, is het van belang om de structuur, taakverdeling en werkwijze van onze organisatie duidelijk te maken. De wijze waarop een organisatie is ingericht wordt bepaald door wetten en een aantal interne universitaire regelingen, zoals de structuurregeling en het bestuurs- en beheersreglement.

Deze beschrijving van het besturingsmodel van de Radboud Universiteit beoogt de informatie uit al die documenten op een heldere wijze samen te brengen en inzichtelijk te maken en waar nodig te concretiseren.  Dit model, inmiddels vertaald naar het Engels, is hier te vinden.

Besturingsmodel NL

Besturingsmodel EN

De faculteit dient haar eigen organisatie en besturing in te richten volgens dit model. Diverse minder substantiële gewenste wijzigingen (zoals het inrichten van werkveldadviesraden bij opleidingen) zijn al doorgevoerd. De komende periode gaat het faculteitsbestuur in overleg met de faculteit aan de slag met de meer substantiële wijzigingen zoals het inrichten van wetenschappelijke afdelingen. Waar nodig worden deze wijzigingen na overleg met de FGV opgenomen in een nieuwe versie van het faculteitsreglement.

Contactinformatie