Besturingsmodel universiteit

Om onze kerntaken onderwijs, onderzoek en impact goed uit te kunnen voeren, is het van belang om de structuur, taakverdeling en werkwijze van onze organisatie duidelijk te maken. De wijze waarop een organisatie is ingericht wordt bepaald door wetten en een aantal interne universitaire regelingen, zoals de structuurregeling en het bestuurs- en beheersreglement.

Deze beschrijving van het besturingsmodel van de Radboud Universiteit beoogt de informatie uit al die documenten op een heldere wijze samen te brengen en inzichtelijk te maken en waar nodig te concretiseren.  Dit model, inmiddels vertaald naar het Engels, is hier te vinden.

Besturingsmodel NL

Besturingsmodel EN