Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw
Faculteitsbestuur Faculteit der Sociale Wetenschappen voor het Maria Montessorigebouw

Column Faculteitsbestuur | Een bewogen jaar: tijd voor rust

Het academisch jaar 2023 – 2024 nadert zijn einde. Vanaf 15 juli start een inmiddels goede facultaire gewoonte ‘het zomerreces’. Daarin leggen we vier weken (week 29 tot en met 32) lang zoveel als mogelijk het werk stil. Het bestuur roept iedereen weer op om hier gehoor aan te geven door bijvoorbeeld het mailverkeer stil te leggen. Dit draagt bij aan rust die we na afgelopen jaar allemaal verdiend hebben.

Er zullen weinig mensen zijn die ontkennen dat het academisch jaar 2023-2024 een bewogen jaar is geweest waarin de fundamenten van onze faculteit diverse malen goed getest zijn. Met fundamenten denken we aan een prettige en veilige omgeving, een open cultuur waarin met respect gesprekken en discussies gevoerd kunnen worden, moedig leiderschap en een flexibele professionele organisatie en ondersteuning. We kijken terug op een jaar, waarin we gezamenlijk en in goede onderlinge verhoudingen – zoals tussen bestuur en medezeggenschap - hebben gewerkt aan een nog mooiere faculteit.

Tegelijkertijd zijn er ook wezenlijke vragen opgeroepen. Hoe gaan we goed om met schendingen van sociale veiligheid en hoe communiceren we daarover? Wat is academische vrijheid, en wat zijn de grenzen daarvan? Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid en samenwerkingsrelaties, als er vragen rijzen rondom bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen? Het gesprek hierover zullen we ook komend jaar moeten blijven voeren. 

Vooruitkijkend naar volgend jaar, kunnen we ook nu al verwachten dat er weer de nodige uitdagingen op ons af zullen komen. Op dit moment is met name de financiële toekomst onzeker, en we zullen flexibel moeten kunnen reageren op de ontwikkelingen. Tegelijkertijd hebben we afgelopen jaar gezien, dat de uitdagingen die op ons afkomen vaak ook weer kansen bieden tot vernieuwing en verbetering. In die zin kunnen we er ook hoopvol naar kijken. 

Maar nu eerst (na de laatste loodjes) even rust en zoveel mogelijk genieten.

Het faculteitsbestuur wenst daarom iedereen een prachtige rustige zomer!

Evelyn
Suzanne
Rob
Bert
Peter
Wouter
Franca

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur