Lia Fluit
Lia Fluit

Column Lia Fluit: Durf los te laten

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. Sinds een paar jaar leid ik samen met Loek Nieuwenhuis en Wietske Kuijer van de HAN University of Applied Sciences het onderzoeksproject Adapt at Work. Hierin onderzoeken we samen met 11 hogescholen en universiteiten de ontwikkeling van expertise die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd. Verschilt dit tussen domeinen? Hoe geven we leerwerkomgevingen en leertrajecten vorm die deze ontwikkeling ondersteunen? En hoe kunnen we dit integreren in het hoger onderwijs?  

Een boeiend traject waarin we zelf ook veel adaptieve expertise nodig hadden en ontwikkeld hebben. Binnenkort verschijnt een themanummer van het tijdschrift Onderzoek van onderwijs, waarin we de opgedane inzichten delen. Zo is het belangrijk om studenten meer regie te geven over wat en hoe ze leren en om ze te laten werken aan complexe vraagstukken waarbij samenwerking met anderen nodig is.  

Een inzicht blijft steeds in mijn hoofd hangen: loslaten. De onderwijsorganisatie moet de moed opbrengen om los te laten, onzekerheden toe te laten en studenten meer in de regierol durven plaatsen. Het vraagt ook om een kritische reflectie op waar we mee bezig zijn in ons onderwijs. Is het vermogen om je te kunnen aanpassen aan nieuwe situaties wel een expertise die we moeten aanleren of hebben we dit vermogen in de kiem gesmoord zodra een jong kind het onderwijssysteem intreedt? Een vraag die iedere docent en onderwijsondersteuner zich moet afvragen. 

Het los durven laten speelt ook op een andere manier steeds door mijn hoofd. Eind van dit jaar ga ik met emeritaat! Het voelt alsof ik aan een nieuwe baan begin, maar met een functieomschrijving die helemaal open ligt en waar ik alle vrijheid krijg om die zelf in te vullen. Een mooie nieuwe uitdaging! Mijn leerstoel aan het Radboudumc wordt overgenomen door Karen Stegers-Jager, afkomstig uit het Erasmus MC Rotterdam. Zij focust zich onder andere op inclusiviteit in het onderwijs en op de werkplek.  

Dit betekent ook dat ik mijn plek als themaleider onderzoek van het TLC ga overdragen. En ook daar staat al een kanjer in de startblokken waar we heel blij mee zijn. Ik ren mijn laatste deel van de race en dan draag ik het stokje over aan Merel van der Wal, Universitair docente Methoden aan de Faculteit der Managementwetenschappen, die staat te popelen om op 1 november te beginnen.  

Ik ga loslaten met het vertrouwen dat we net als de Nederlandse vrouwen bij de 400 meter estafette op weg zijn naar goud!! 

Contactinformatie

Deel jouw ervaring met Lia door te mailen naar lia.fluit [at] radboudumc.nl (lia[dot]fluit[at]radboudumc[dot]nl).