Berchmanianum campus Radboud Universiteit
Berchmanianum campus Radboud Universiteit

Column: Microcredentials, what’s in it for us?

Micro-wat? Ja, je leest het goed: Microcredentials. Oftewel digitale certificaten die je kunt behalen voor een (gedeelte van een) opleiding die je hebt gevolgd, en die door andere onderwijsinstellingen in Nederland erkend worden. Het klinkt misschien niet zo spannend, maar deze kleine virtuele papiertjes kunnen een groot verschil gaan maken voor professionals die zich blijvend willen ontwikkelen.

Stel je voor: je hebt een mooie cursus gevolgd, waarmee je een aantal nieuwe inzichten of vaardigheden hebt verworven die je ofwel in je huidige beroep of in een volgende functie wilt gebruiken. Met een microcredential kun je niet alleen het digitale bewijs laten zien dat je die cursus hebt gevolgd, je kunt ook aan een werkgever toestemming geven om in het register op te zoeken wat je hebt geleerd, op welk niveau dat was en wat je daarvoor hebt gedaan. Dat geeft extra waarde! Dit kan leiden tot betere carrièrekansen en meer erkenning voor jouw harde werk. Dit is een reden voor onze universiteit om deel te nemen aan een landelijke pilot, gericht op het erkennen van leerresultaten.

De Radboud Universiteit zet zich al jaren in om ook aan professionals kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden dat hen verder kan helpen in hun carrière en beroepsontwikkeling. Want leren houdt niet op na je bachelor of master. Je kunt bijvoorbeeld nog een taaltraining volgen of een opleiding Innoveren door Creatief Denken volgen. Of leer tijdens de AMID Masterclass meer over de belangrijkste kwesties in internationale ontwikkeling.

Goof Claessen

Met een microcredential wordt een extra kwaliteitsgarantie gegeven aan opleidingen, cursussen en trainingen die aansluiten bij vraagstukken die je in het werkveld tegenkomt. Deze programma's hebben een studiebelasting van minimaal 84 uur, maar leiden niet noodzakelijk tot een erkend (master)diploma.

Dit jaar experimenteert Radboud Academy vanuit de Radboud Universiteit met het uitgeven van microcredentials als onderdeel van een landelijke pilot waaraan alle Nederlandse universiteiten en hogescholen meedoen. Daarvoor is een gedeeld kwaliteitsproces ingericht en is aansluiting gevonden bij de digitale ondersteuningsstructuur van SURF. Met behulp van het Edu-ID kan iedereen een digitale ‘backpack’ aanmaken waarin de microcredentials worden opgeslagen en bewaard. Zo kun je als professional je nieuw verworven competenties tonen op LinkedIn of delen met potentiële werkgevers. Dit kan je ook een vrijstelling opleveren bij het volgen van andere opleiding.

Ook gaat Radboud Academy aan de slag met het uitgeven van edubadges. Dit zijn erkenningen voor ‘niet-formele’ onderwijstrajecten. Denk daarbij aan werkzaamheden tijdens een bestuursjaar, competenties opgedaan bij een korte training of tijdens een groot project. Zo kan een student of professional op dezelfde manier als bij microcredentials aantonen welke kennis en/of vaardigheden zijn opgedaan. Het uiteindelijke doel van deze innovaties is om het Nederlandse (initiële en postinitiële) onderwijslandschap te verrijken en beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Zo zorgen we er samen voor dat Leven Lang Ontwikkelen in Nederland weer een impuls krijgt. Niet op alleen op micro-, maar ook op macroniveau!

Hier vind je een visual van hoe het uitreiken van digitale certificaten werkt. Daarnaast houden we je met deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij de Radboud Universiteit rond microcredentials.

Goof Claessen, programmacoördinator Leven Lang Ontwikkelen bij Radboud Academy en projectleider bij de projectgroep microcredentials

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Academy