Virusdeeltje corona
Virusdeeltje corona

Compensatie voor vertraagde FSW-promotietrajecten vanwege COVID-19

Ten gevolge van COVID-19 kan vertraging van promotieonderzoek plaatsvinden. Afgelopen jaren werd deze vertraging door het College van Bestuur en daar waar nodig aanvullend door de faculteit gecompenseerd. Hierin is gewerkt per cohort en inmiddels zijn de cohorten tot en met 2023 gecompenseerd. Helaas is er door het College van Bestuur geen budget beschikbaar gesteld voor het resterende cohort 2024. De onderzoeksinstituten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen willen desondanks de COVID-19-gerelateerde vertraging voor FSW-promovendi van cohort 2024 compenseren.

Deze compensatiemogelijkheid geldt voor promovendi van wie het contract eindigt tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024, en die eerder nog geen COVID0-19 verlenging hebben gekregen. Dit betreft dus in principe het laatste cohort promovendi waarvoor compensatie aangevraagd kan worden. De compensatie geldt alleen voor de gevallen waarin dit noodzakelijk wordt geacht. 

Duidelijk gemaakt moet worden waarom de aanpassingen die zijn gemaakt in het project in verband met COVID-19 onvoldoende zijn geweest om te zorgen voor afronding binnen de oorspronkelijke tijdsplanning. Wanneer er sprake is van een aanstelling op een tweede of derde geldstroomproject geldt dit alleen in het geval dat de vertraging niet meer binnen het project zelf opgevangen kan worden.

De specifieke informatie en procedure over de compensatiemogelijkheid wordt door jouw eigen onderzoeksinstituut gecommuniceerd.

Contactinformatie