Erasmusgebouw

De BKO gaat veranderen, lees hier wat dit voor jou betekent

In maart gaat de pilot voor een nieuw traject voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) van start. In deze nieuwe werkwijze zal het begeleidingstraject grotendeels invulling krijgen op jouw eigen faculteit. Je krijgt ook de mogelijkheid om meer stapsgewijs toe te werken naar het behalen van je BKO. Daarnaast is er een faculteit overstijgend cursusaanbod dat aansluit bij de leerdoelen van de BKO.

Meedoen aan het nieuwe BKO-traject

Deelname aan de pilot is mogelijk bij de vijf deelnemende faculteiten voor zowel docenten die al zijn gestart met hun BKO, als docenten die nog moeten starten. Docenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn over eventuele deelname al door hun leidinggevende benaderd. De inschrijvingen voor de andere deelnemende faculteiten zijn geopend tot 1 maart 2023. Er kunnen maximaal 10 docenten per faculteit deelnemen. Aanmelden voor deelname aan de pilots doe je via de onderstaande links:

Ik wil mijn BKO graag dit collegejaar afronden volgens de oude werkwijze, wat nu?

Voor docenten die hun BKO dit collegejaar in de oude stijl willen afronden, komt er voor het komende halfjaar een overgangsregeling. Als je al gestart bent met het samenstellen van je BKO-portfolio en je inschat dat je het portfolio vóór september 2023 kunt afronden, kan je meedoen.

De overgangsregeling is alleen beschikbaar voor docenten van de faculteiten die meedoen aan de pilot. Aanmelden kan tot 1 mei 2023. Als je je niet aanmeldt, gaan we ervan uit dat je je BKO behaalt volgens de nieuwe werkwijze.

Meld je aan voor de overgangsregeling

Meer informatie over het nieuwe traject

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Education Support