Portret van Gerry van der Kamp-Alons op de campus
Portret van Gerry van der Kamp-Alons op de campus

De onderwijslust van Gerry van der Kamp-Alons

Als tegenhanger van een onderwijslast vragen we elke maand een Radboud-docent om zijn of haar onderwijslust. Deze maand vertelt Gerry van der Kamp-Alons, universitair hoofddocent International Betrekkingen, waar zij energie van krijgt in het onderwijs.

Waar haal jij je onderwijslust vandaan?

‘Ik vermoed dat het iets is dat deels van nature in mij zit. Ik heb een nieuwsgierige aard en geef met plezier uitleg als mensen me iets vragen. Aan de universiteit geniet ik enorm van de uitwisseling met jonge mensen. Bij een eerstejaarscursus als Academische Vaardigheden is het bijvoorbeeld fantastisch om te zien hoe studenten in een half jaar tijd een steile leercurve doormaken. Het gaat hier voor mij om meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden. Een cursus is voor mij niet simpelweg ‘geslaagd’ als het grootste deel van de studenten hem met succes heeft afgerond. Het is het proces dat mijn onderwijslust voedt: het gesprek met studenten, waarbij ik zelf nieuwe inzichten opdoe en aan het denken wordt gezet; het samen zoeken naar oplossingen wanneer het voor sommige studenten even niet zo gaat als ze graag zouden willen en mijn steentje bijdragen aan een fijne leeromgeving.’

Welk onderwijsmoment is jou altijd bijgebleven?

‘Wat ik hier zou willen noemen is niet zozeer een specifiek onderwijsmoment, maar een opmerking van een student in een cursusevaluatie die me is bijgebleven. Ik geef al jaren de cursus Internationale Organisaties, waarin het draait om internationaal bestuur op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, ontwikkeling en milieu. In de evaluatie van deze cursus gaf een student aan na het volgen van de cursus, de internationale secties in de media veel beter te begrijpen en er nu goed onderlegd met anderen over te kunnen discussiëren. Wat kun je als docent nog meer wensen?’

Waar haal jij inspiratie vandaan voor jouw onderwijs?

‘Heel veel uit de actualiteit. Ik geef cursussen op het terrein van de politicologie, in het bijzonder internationale betrekkingen. Dit is een domein dat altijd in beweging is en waarbij actuele ontwikkelingen zich goed lenen om samen met studenten de meer abstracte theorievorming, die het vakgebied typeert, concreet toe te passen. Zo roepen internationale conflicten, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, vragen op die je op basis van de theorievorming in de internationale betrekkingen kunt analyseren. Wat voor verschillende verklaringen zijn er te geven voor de handelingen van Rusland en Oekraïne? Wat voor reacties zouden er in theorie mogelijk zijn vanuit de Europese Unie of de Verenigde Naties en hoe verklaren we wat ze in de praktijk doen?’

Wat is jouw favoriete aanpak in het onderwijs?

‘Een interactieve aanpak waarbij het niet alleen om mijn collegepresentatie gaat, maar ook om uitwisseling met en tussen studenten. Natuurlijk hangt wat mogelijk is ook af van de onderwijsvorm. We hebben in de opleiding niet de menskracht om voor elke cursus met werkgroepen te werken, maar ook in mijn hoorcolleges probeer ik zoveel mogelijk interactie tot stand te brengen en studenten met kleinere opdrachten en cases aan de slag te laten gaan. In het lokaal van mijn wiskundeleraar hing vroeger een spreuk van Confucius aan de muur: ‘I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand’. Deze spreuk probeer ik in het achterhoofd te houden wanneer ik mijn onderwijs ontwerp. Door alle drie de onderdelen in een cursus vorm te geven, draag je niet alleen bij aan een effectieve leerervaring, maar bereiken studenten ook leerdoelen die een hoge orde van denken vragen, zoals analyseren, evalueren en creëren uit de taxonomie van Bloom.’

Welke tip heb jij voor docenten?

‘Vraag zelf actief om feedback. Zelfs als je onderwijs voor je gevoel op rolletjes loopt, is het verfrissend om collega’s of experts van het Teaching and Learning Centre eens mee te laten kijken of een kritische blik te laten werpen op jouw ontwerp voor een cursus of onderwijsvorm. Voer in aanvulling op de schriftelijke/digitale cursusevaluatie ook eens een panelgesprek met studenten om je cursus te evalueren. Het leidt vaak tot aangename gesprekken die voor zowel docenten als studenten waardevol zijn.’

Contactinformatie