Portrait of Paul Ketelaar
Portrait of Paul Ketelaar

De onderwijslust van Paul Ketelaar

Als tegenhanger van een onderwijslast vragen we elke maand een Radbouddocent om een onderwijslust te delen. Deze maand vertelt Paul Ketelaar waar hij energie van krijgt in het onderwijs. Paul Ketelaar is universitair docent bij het departement Communicatiewetenschap bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. 

Waar haal jij je onderwijslust vandaan?    

‘Door kennis te nemen van nieuwe onderwijsformats en me te verdiepen in de mindset van mijn primaire doelgroep. Ik probeer op de hoogte te blijven van waar studenten nu echt van leren en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Ik bedenk in co-creatie met hen cursusonderdelen en -verbeteringen. Dat geeft mij onderwijslust. En zet mij voortdurend aan het denken.’  
 
‘Het werkt voor mij om studenten niet zelf te vertellen hoe iets moet of beter kan, maar ze eerst zelf te laten nadenken en te benadrukken dat ze zelf al veel weten, zeker als ze al ver zijn met hun studie. In werkgroepjes voor scriptiebegeleiding maak ik met één gebaar duidelijk dat als ze een vraag hebben, ze eerst elkaar moeten aankijken en niet mij. Dat gebaar kan ik al snel achterwege laten, want ze leren al heel snel wat de bedoeling is. Ik heb geleerd dat ik soms meer impact heb door lang genoeg mijn mond dicht te houden. Dat is soms best pittig. Natuurlijk, omdat je zelf veel weet. Maar het gaat erom dat zij juist ook leren van elkaar.’  

Welk onderwijsmoment is jou altijd bijgebleven?    

‘Bij één van mijn cursussen besteden we structureel aandacht aan het werkproces bij groepsopdrachten. Hoe werken we als studententeam samen? Wat zit mee? Wat zit tegen? En hoe gaan we daarmee om als we onze opdrachten maken? Dan weten alle teamleden waar ze aan toe zijn. De studenten konden kiezen uit allerlei technieken om dat op subtiele wijze bespreekbaar te maken in hun teams.’  

‘Ik vertelde wat lacherig - want het klonk best kinderachtig - over de metafoor van een bootje dat tegenslag ervaart door een vastzittend anker, risico’s door rotsen onder water, maar soms ook de wind mee heeft bij het bereiken van het doel: het vaste land. Tot mijn verbazing gebruikten ze bijna allemaal de ‘bootjesmetafoor’. Daarmee beschreven ze hun ervaringen met het werkproces en vertaalden dat in strategieën om constructief samen verder te werken.’  

Waar haal jij je inspiratie vandaan voor jouw onderwijs?  

‘Door mijn onderwijs te blijven vernieuwen en aan te passen. Op grote lijnen, maar ook op de details. Samen met andere docenten, studenten en alumni. We hebben op onze afdeling structurele aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Een voorbeeld hiervan is dat er buiten de universiteit steeds meer waardering is voor academische basisvaardigheden zoals creativiteit en flexibiliteit. Die vaardigheden integreer ik in mijn onderwijs, zodat ik studenten voorbereid op de arbeidsmarkt.’  
 
‘Ook haal ik inspiratie uit de voortdurende ontwikkeling van digitale media, die ik in mijn cursussen ter discussie stel. Denk aan ChatGPT, virtual reality en gamification. Voor welk soort problemen kun je dat inzetten? Bij duurzaamheidsvraagstukken bijvoorbeeld? Wat voegt het toe? Hoe gaat de praktijk ermee om? En hoe onderbouw je het wetenschappelijk? Als een student in de evaluatie dan zegt: “Ik kan me straks als ik ga werken onderscheiden van ervaren collega's doordat ik tijdens mijn studie kritisch heb nagedacht  over digitale innovaties.”, dan vind ik dat natuurlijk mooi om te horen!’  

Wat is jouw favoriete aanpak in het onderwijs?  

‘Wisselende werkvormen met als rode draad het direct laten toepassen van de lesstof. Daarbij wissel ik af tussen doceren en coachen en tussen heldere structuur en autonomie.’  

‘In een cursus die ik geef, maken studenten voor elke bijeenkomst huiswerk. Aan het begin van de werkgroep maak ik pas de ‘in-class’ opdracht bekend. Daar krijgen ze les over, stellen vragen en passen dat wat ze geleerd hebben toe in een opdracht. Ze mogen kiezen uit verschillende opties en leveren de opdracht in aan het eind van de vier uur durende bijeenkomst. Daarbij coach ik ze. Ik heb daarvan geleerd dat een 5 minutengesprek met elk groepje meer impact kan hebben dan een half uur doceren. Ook zie je dan hoe efficiënt ze kunnen samenwerken, juist omdat ze een helder doel voor ogen hebben. Studenten geven aan dat zij dat heldere framework waarderen.’  

Welke tip heb jij voor docenten?    

‘Bij de doorontwikkeling van cursussen heb ik altijd veel aan de tips van het Teaching Information Point. Die weten echt goed hoe je inhoudelijke en procesmatige leerdoelen kunt bereiken. En verder: bedenk leerstof die niet alleen studenten, maar ook jou boeit en vertel erover op een aansprekende manier met recente voorbeelden. Spreek geregeld met studenten over je cursus. Check bijvoorbeeld al in het midden van je cursus bij studenten in hoeverre die voldoet aan de leerdoelen, en niet pas achteraf.’  

Contactinformatie