Invoer vakantie-uren
Invoer vakantie-uren

Deadline vervallen wettelijke vakantie-uren

Per 1 juli aanstaande vervallen de ongebruikte wettelijke vakantie-uren van 2022. Je vakantie-uren zijn opgebouwd uit compensatie-uren, wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren. Indien je niet al je verlofuren gebruikt, kunnen deze uren vervallen.

Vervaltermijnen vakantie-uren

Zit jij (te) ruim in je vakantie-uren, dan kun je overwegen om die uren in te zetten in het keuzemodel of er een aantal te verkopen. Hiermee verklein je de kans dat deze uren komen te vervallen. Je persoonlijk overzicht vakantie-uren vind je in BASS. Zo kun je bijvoorbeeld (een deel van) jouw bovenwettelijke vakantie-uren en compensatie-uren verkopen voor extra bruto inkomen of bijvoorbeeld inzetten voor aanvulling op je reiskosten woon-werkverkeer of een fiets.

Heb je nog vragen hierover neem dan contact op met je HR-medewerker.