Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen
Evelyn Kroesbergen, nieuwe decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Decaan Evelyn Kroesbergen weer volledig in functie

Medio oktober 2023 heeft Evelyn Kroesbergen vanwege haar gezondheid besloten tijdelijk een stap terug te doen als decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Inmiddels is Evelyn Kroesbergen hersteld en heeft zij haar werkzaamheden als decaan weer volledig opgepakt. Het college van bestuur heeft daarom Ron Scholte per 1 februari 2024 ontslag verleend van zijn taken als interim decaan van de faculteit.

Zowel het college van bestuur als het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn Ron Scholte zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de faculteit in deze periode.