Erasmusgebouw
Erasmusgebouw

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024

Na een positieve achterbanraadpleging hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties op 26 juli 2023 een definitief akkoord gesloten over de cao 2023-2024. Het streven is de complete tekst van de nieuwe cao 2023-2024 eind september 2023 online beschikbaar te hebben. 

Hieronder vind je een aantal belangrijke afspraken.

Meer informatie

Looptijd

De cao loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 en is van toepassing op de bijna 64.000 medewerkers die  werkzaam zijn in de universitaire sector.

Loonsverhoging en éénmalige uitkering

Per 1 augustus 2023 krijgen alle medewerkers een loonsverhoging van 9,0%. Je ontvangt deze verhoging bij je salaris in augustus. Daarnaast ontvang je in september een eenmalige uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de loonschaal waar je in valt. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering:

  • € 1200,- bruto voor medewerkers met het sectorale minimumuurloon;
  • € 1000,- bruto voor medewerkers tot en met schaal 9;
  • € 800,- bruto voor medewerkers vanaf schaal 10 en promovendi.

De eenmalige uitkering geldt ook voor studentassistenten met een cao-dienstverband. Heb jij een wisselend arbeidspatroon dan wordt uitgegaan van je gemiddeld aantal uren van de laatste 3 maanden. Heb jij een Wajong-uitkering dan kan de werkgever de eenmalige uitkering achterwege laten wanneer dit in jouw belang is.

De éénmalige uitkering geldt niet voor declaranten, oproepkrachten, leerlingen en medewerkers met een wettelijk minimum(jeugd)loon.

Eindejaarsuitkering in november

De eindejaarsuitkering ontvang je met ingang van het kalenderjaar 2024 in de maand november. 

Meer vaste contracten docenten

Universiteiten gaan het aantal vaste banen voor docenten vergroten. Binnen drie jaar moet het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het wetenschappelijk personeel, bestaande uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten, zijn teruggedrongen tot 13,5%. Op dit moment ligt het aantal tijdelijke contracten in die groep op circa 15%.

Goede Vrijdag inwisselbaar 

Om medewerkers tegemoet te komen in het uitoefenen van levensovertuiging of religie, is er vanaf 2024 de mogelijkheid om betaald verlof op een voor jou belangrijke feest- of gedenkdag op te nemen door Goede Vrijdag in te wisselen. Het gaat om officiële feestdagen, zoals Keti Koti of het Suikerfeest. Ook socialistische feestdagen vallen hieronder, zoals bijvoorbeeld de Dag van de Arbeid. Binnen deze kaders mag je hier zelf jaarlijks over beslissen. Je eigen verjaardag geldt niet als een feest- en/of gedenkdag. Werk je parttime en daarom niet op Goede Vrijdag dan krijg je geen compensatiedag. 

De definitieve formulering van een feest- en/of gedenkdag volgt later. 

Transitieverlof

De nieuwe cao zet een eerste stap met de introductie van (gedeeltelijk betaald) transitieverlof verlof voor bezoek aan arts of psycholoog gerelateerd aan diagnostiek, medische transitie en/of hormoontherapie tijdens de transitieperiode. Hoe dit verlof eruit gaat zien, zal nog bekend worden gemaakt. 

Ontwikkelingsdagen

Per 1 januari 2024 zijn de ontwikkelingsdagen uitgebreid van 2 naar 3 dagen. Je kunt deze dagen inzetten voor scholing en ontwikkeling in het kader van Erkennen en Waarderen en/of duurzame inzetbaarheid.

Vitaliteitspact

Met ingang van 1 augustus 2023 zijn de percentages van doorbetaling in het Vitaliteitspact tot en met schaal 7 verhoogd naar 90% bij de 0,2 variant (20% minder werken) en naar 80% bij de 0,4 variant (40% minder werken). Dit geldt zowel voor nieuwe als huidige deelnemers aan het Vitaliteitspact. 

Loondoorbetaling bij ziekte

Met ingang van 1 januari 2024 ontvang je bij ziekte in het eerste ziektejaar 100% van de bezoldiging en in het tweede jaar 70%. Ontvang jij op 31 december 2023 nog 76% van de bezoldiging dan behoud je dit percentage tot het einde van de ziekteperiode.

Vergoeding als je lid wordt van een vakbond

De vakbonden binnen de universitaire sector organiseren aansluitend op de start van het komende academisch jaar een ‘maand van de vakbond’. Als je nog geen lid bent van de vakbond ontvang je een aantrekkelijk aanbod  om (alsnog) lid te worden. Medewerkers die in de ‘maand van de vakbond’ lid worden krijgen de helft van hun eerste jaarlijkse contributie vergoed – met een maximum van € 100,- per medewerker. 
Meer informatie hierover volgt in september.