Kennisveiligheid
Kennisveiligheid

E-learning Sociale veiligheid voor leidinggevenden nu beschikbaar

De e-learning Sociale veiligheid is nu beschikbaar in gROW voor de ruim 600 leidinggevenden aan de Radboud Universiteit. De module past binnen het werken aan een open, inclusieve en sociaal veilige werkomgeving.

Leidinggevenden ontwikkelen vaardigheden om een sociaal veilige werkomgeving te realiseren. De training bevat onder meer video’s met interacties op de werkvloer en reflecties daarop. Een belangrijk onderdeel is het ‘10-fasenplan: handelen bij grensoverschrijdend gedrag'. Dit fasenplan biedt duidelijkheid over wat leidinggevenden moeten doen bij een signaal van herhaald ongewenst gedrag of van grensoverschrijdend gedrag.

Twee perspectieven

Deze e-module biedt zo twee perspectieven voor sociale veiligheid:

  • Proactief kunnen leidinggevenden met hun teams werken aan sociale veiligheid door het creëren van een prettige en opbouwende aanspreekcultuur.
  • Als er toch signalen van grensoverschrijdend gedrag zijn, dan leidt het 10-fasenplan leidinggevenden door het aanpak proces mét de professionals in de hulpstructuur.

In huis ontwikkeld

Dit Radboud-project is een samenwerking van HR, de vertrouwenspersonen, de ombudsfunctionaris personeel, Expertisecentrum Arbeid, Educational Design & Technology, Radboud Educational Clips, en In’to Languages. Voor de video’s haakten we Crux Creaties aan voor scenario’s, casting en regie.

Volg de training sociale veiligheid in gROW

Contactinformatie