Energie Jaarverslag 2020: grip op gasverbruik

In 2020 daalde het energieverbruik van de Radboud Universiteit ruim 6 procent ten opzichte van 2019. Deze daling is deels te danken aan de coronacrisis die zorgde voor een beperking van de openingstijden van de campusgebouwen, maar ook de energiebesparingsprojecten hebben een belangrijk effect. Met sloop, nieuwbouw en het hybride energienet heeft de Radboud Universiteit meer grip op het gasverbruik. De jaarlijkse doelstelling uit het Energiebeleidsplan is ook in 2020 weer gerealiseerd.

In 2020 daalde het energieverbruik van de Radboud Universiteit ruim 6 procent ten opzichte van 2019. Deze daling is deels te danken aan de coronacrisis die zorgde voor een beperking van de openingstijden van de campusgebouwen, maar ook de energiebesparingsprojecten hebben een belangrijk effect. Met sloop, nieuwbouw en het hybride energienet heeft de Radboud Universiteit meer grip op het gasverbruik. De jaarlijkse doelstelling uit het Energiebeleidsplan is ook in 2020 weer gerealiseerd.

Doelen en resultaten

De belangrijkste doelstelling op energiegebied is een jaarlijkse, absolute besparing van 2% te realiseren. Ook voor drinkwater is een besparing van 2% als doel gesteld. Beide doelen zijn in 2020 ruim behaald.

Vanwege de coronamaatregelen verviel de avond- en weekendopenstelling van gebouwen grotendeels en  daardoor daalde het energieverbruik in 2020 met 5,7%. Met de uitvoering van o.a. onderstaande besparingsprojecten werd een extra energiebesparing van 4,4% gerealiseerd.

  • Realisatie van het hybride energie net (HEN);
  • Aanpassen van klimaatinstallaties in het Huygensgebouw, het Erasmusgebouw en het Spinozagebouw;
  • Ledverlichtingsprojecten.

Een totale besparing van ruim 10%. De absolute besparing in 2020 was echter 6,1% en dat betekent dat er dus ook 4% meerverbruik was. Dit meerverbruik is vooral te wijten aan bouwactiviteiten die veel energie vragen en (gedeeltelijke) leegstand van gebouwen.

Het drinkwatergebruik is wederom gedaald, in 2020 met maar liefst 35%. Deze daling werd met name veroorzaakt doordat er in 2020 - vanwege de coronamaatregelen - veel minder mensen op de campus kwamen.

Duurzame energie

De Radboud Universiteit heeft vier zonnepaneelinstallaties en wekte daarmee in 2020 ruim 0,7% van het verbruik duurzaam op. Samen met het gebruik van duurzame energie uit de warmte-koude-opslag op de campus én de inkoop van groene stroom, komt het aandeel duurzame energie op 31% van het totale verbruik. Een record.

De graadmeter voor de ontwikkeling van het energieverbruik (en de uitvoering van energiebeleid) op de Radboud Universiteit is het verbruik van elektriciteit en gas. De grafiek hieronder toont de daling in het energieverbruik en het effect daarvan op de CO2-emissie.

Besparingsplan

Het elektriciteitsverbruik bepaalt voor 88% de behoefte aan primaire energie. Daarom zijn hiervoor de besparingsmogelijkheden geïnventariseerd en opgenomen in een besparingsplan. Met dit plan kan de uitvoering van het energiebeleid worden geïntensiveerd. Dit past in het streven naar energieneutraliteit en dient als invulling van de routekaart die alle universiteiten maken als bijdrage voor het landelijke Klimaatakkoord.

Lees meer in het Energie Jaarverslag:

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Actualiteiten