Energiejaarverslag 2021: 100 procent groene stroom

Na jaren van daling steeg het energieverbruik op de campus in 2021 licht. Een stijging die vooral te wijten is aan een koud jaar. Daartegenover staat een record aan opgewekte zonnestroom: 790.361 kWh. Genoeg om jaarlijks 260 huishoudens van elektriciteit te voorzien. In 2021 kochten de Radboud Universiteit en het Radboudumc honderd procent groene stroom in vanuit windpark Geefsweer in de provincie Groningen.

Stijging energieverbruik

Gas- en elektriciteitsverbruik 2015-2021

Het energiebeleidsplan 2021-2024 beoogt een jaarlijkse absolute energiebesparing van 4,1 procent. In 2021 werd dit niet gehaald omdat het een koud jaar was. Ondanks het gebruik van duurzame bodemwarmte die het gasverbruik al jaren terugdringt, draaiden de warmtepompen harder en was bijverwarming door gasgestookte ketels nodig om de gebouwen warm te krijgen. Het energieverbruik steeg daardoor voor het eerst sinds jaren, met ruim drie procent.

Het doel blijft ongewijzigd: 26 procent energiebesparing in 2024 (t.o.v. 2018) zodat de campus in 2050 energieneutraal kan zijn. Een realistisch doel omdat in de periode 2022-2024 nog veel bespaard zal worden door o.a. de projecten HEN++ en LED’s-GO.

Zonnestroom en windenergie verminderen CO2-uitstoot  

Duurzame opwek elektriciteit (PV) 2015-2021

Hoewel het energieverbruik op de campus steeg werd in hetzelfde jaar een record aan zonnestroom opgewekt: 790.361 kWh. Een opbrengst die overeenkomt met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 260 huishoudens.

De duurzaam opgewekte elektriciteit op de campus steeg met maar liefst 238 procent door de ingebruikname van de nieuwe PV-installatie op het Maria Montessorigebouw. Het gedeelte van het elektriciteitsverbruik dat op de campus werd opgewekt, steeg daarmee van 0,7 procent naar 2,3 procent. Dit aandeel blijft gering omdat er relatief veel elektriciteit wordt verbruikt op de campus.

Daarnaast kochten de Radboud Universiteit en het Radboudumc in 2021 voor het eerst 100 procent groene stroom in vanuit windpark Geefsweer in de provincie Groningen. Daarmee daalde de CO2-uitstoot verder. Bij de productie van elektriciteit werd immers minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Wil je meer informatie, feiten en cijfers? Download het Energiejaarverslag 2021: 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Duurzaamheid