Erkennen en Waarderen praatplaat
Erkennen en Waarderen praatplaat

Erkennen & Waarderen officieel van start

Het Radboudbrede programmaplan Erkennen & Waarderen is goedgekeurd door het College van Bestuur. In de komende jaren gaan we gezamenlijk aan de slag om de noodzakelijke veranderingen binnen het systeem en de cultuur van erkennen en waarderen in gang te zetten.

Hoe brengen we de wetenschap, studenten en de samenleving als universiteit verder? En hoe zorgen we ervoor dat we dit doen op een manier dat medewerkers floreren? Door in gesprek te gaan, beleid te veranderen en initiatieven te starten willen we zorgen voor meer ruimte voor medewerkers om hun diverse talenten op een gezonde manier in te zetten en te ontplooien.

Met het programma Erkennen & Waarderen haken we aan op het landelijke programma. Waar het landelijk programma alleen naar wetenschappelijk personeel kijkt, pakken wij het breder op en gaan we aan de slag met en voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit.

Lopende initiatieven

Naast het Radboudbrede programma, zijn er op diverse plekken al initiatieven gestart om Erkennen en Waarderen in de praktijk te implementeren. Op de pagina Erkennen & Waarderen lees je meer over het programma en de lopende initiatieven.

Loopbaanpaden wetenschapper

Een van de initiatieven is het ontwikkelen van een nieuw beleidskader voor de verschillende loopbaanpaden die je als wetenschapper kunt volgen. Hiervoor zijn we op zoek naar wetenschappers die in de klankbordgroep mee willen denken. Vanaf dit najaar komt de groep ca. 5 keer bij elkaar. Wil je graag meedoen? Mail dan naar erkennenwaarderen [at] ru.nl (subject: Klankbordgroep%20loopbaanpad%20wetenschapper) (erkennenwaarderen[at]ru[dot]nl).

Contactinformatie

Naar een betere balans in het erkennen & waarderen van ons werk. Hoe brengen we als universiteit de wetenschap, studenten en de samenleving verder? En hoe zorgen we ervoor dat we dit doen op een manier dat medewerkers floreren?

Organisatieonderdeel
Radboud Universiteit