Photo of the Maria Montessori building
Photo of the Maria Montessori building

Financiële ontwikkelingen na presentatie hoofdlijnenakkoord

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van de regering wordt als een dreun voor studenten en medewerkers gezien. Hoe dit wordt uitgevoerd is nog onduidelijk, maar we weten wel dat er financieel uitdagende tijden aan komen.

Recent is het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd door de nieuwe regering. UNL heeft het omschreven als een dreun voor onze studenten en medewerkers. Het faculteitsbestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen onderschrijft dit. Voor studenten wordt een langstudeerboete ingevoerd, het groeifonds wordt geschrapt, de financiering voor de sectorplannen wordt met ingang van 2026 teruggedraaid en het is onzeker of bijvoorbeeld de stimuleringsbeurzen blijven bestaan. Op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan het hoofdlijnenakkoord is momenteel nog niet duidelijk. We verwachten dat we na Prinsjesdag 2024 hier meer duiding aan kunnen geven. Wel weten we nu al dat er financieel uitdagende tijden aan komen. Dit komt bovenop de korting die al eerder bekend was, als gevolg van bijgestelde studentaantallen in de referentieraming.

We zijn een financieel gezonde faculteit. Dit willen we graag blijven, ook in de toekomst. Samen met de opleidings- en onderzoeksdirecteuren nemen we financieel verantwoorde beslissingen vanuit het belang van onderwijs, onderzoek en impact met oog voor de mensen en werkdruk. Dit betekent dat we de komende periode gezamenlijk goed moeten prioriteren en keuzes maken. Dit zal niet altijd makkelijk zijn en kan bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers die vertrekken, niet automatisch vervangen worden. Het effect hiervan zien we al in 2024 en het effect zal sterker voelbaar worden in de periode daarna. 

Hoe dit precies vorm gaat krijgen binnen FSW, zal de komende periode worden uitgewerkt. Het is een uitdaging, maar biedt ook kansen voor samenwerking, synergie en creativiteit. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we hier met elkaar goed uit zullen komen en nodigen iedereen van harte uit om mee te denken. Dit kan via je leidinggevende, de opleidings- of onderzoeksdirecteur of via bestuur.fsw [at] ru.nl (bestuur[dot]fsw[at]ru[dot]nl). Mocht je vragen hebben of je onzeker voelen over deze ontwikkelingen, dan begrijpen we dat. Je kunt met deze vragen terecht bij je leidinggevende. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, meer duidelijkheid of andere updates dan communiceren we deze via de FSW Weekly Update.

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
FSW Bestuur