Berchmanianum campus Radboud Universiteit
Berchmanianum campus Radboud Universiteit

Gedragscode van de Radboud Universiteit is een feit

Er is de afgelopen tijd de nodige aandacht geweest wanneer de gedragscode van de Radboud Universiteit definitief zou zijn en nu is het zo ver. Het college van bestuur heeft de gedragscode vastgesteld. Doel van deze gedragscode is dat door het naleven ervan de werkcultuur verbetert. Aanvullend op de gedragscode is er ook een regeling voor alcohol- en drugsgebruik, een regeling voor persoonlijke relaties op de werkvloer en een regeling voor (sociale)media opgesteld.

Voor wie?

De Gedragscode geldt voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit, dus ook voor student-assistenten, stagiairs en oproepkrachten. En daarnaast geldt het ook voor andere personen die werkzaam voor de Radboud Universiteit, zoals (extern ingehuurde) gastdocenten en -onderzoekers, opdrachtnemers en uitzendkrachten. Deze gedragscode richt zich niet op studenten. Voor hen is er het Studentenstatuut

Uitgangspunten

In principe is iedereen verantwoordelijk voor het eigen handelen. Wel zijn er in de Gedragscode een aantal basiswaarden en basisnormen waarvan de universiteit ervan uit gaat dat iedere (gast)medewerker deze naleeft. Je vindt deze basisnormen en -waarden in de gedragscode.

Verder zijn er specifieke regels omtrent gedrag beschreven met betrekking tot: Ongewenste omgangsvormen, Relaties op de werkvloer, Omgaan met nevenwerkzaamheden, Wetenschappelijke integriteit, Klokkenluidersregeling, Alcohol en andere verdovende middelen en (Social) media.  

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is belangrijk voor de universiteit. Daarom zal er de komende tijd meer aandacht aan dit onderwerp besteed worden.