Two employees sitting outside with laptops
Two employees sitting outside with laptops

Geef jouw input over het nieuw Sociaal Plan

Wat gebeurt er als ik mijn baan in de toekomst dreig te verliezen bij bijvoorbeeld een reorganisatie of krimp? Eind 2024 loopt het huidige Sociaal Plan af, waarin alle rechten en plichten geformuleerd staan van jou als medewerker en de Radboud Universiteit als werkgever op het moment dat er sprake is van ontslag. Welke wensen en vragen heb jij rondom het nieuwe Sociaal Plan of arbeidsvoorwaarden? Het college van bestuur en de vakbonden zijn op zoek naar jouw input.

De vakbonden en het college van bestuur vernemen graag van leden en niet-leden welke vragen en wensen er leven rondom het Sociaal Plan en hopen tot een overeenstemming te komen over een sociaal plan voor de komende jaren. Wil jij jouw wensen en vragen laten horen over het Sociaal Plan of heb je vragen over arbeidsvoorwaarden(zaken)? Neem dan contact op via de mail met de vakbondssecretaris van het Lokaal Overleg, Arina Vermaas (arina.vermaas [at] ru.nl). 

arina.vermaas [at] ru.nl (Geef jouw input)
 

Het Sociaal Plan

Het uitgangspunt van het Sociaal Plan is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen en is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de universiteit. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers van de Radboud Universiteit die boventallig worden door een reorganisatie, een overige organisatiewijziging, een opheffing van functie of een toepassing van het afspiegelingsbeginsel na vermindering van het aantal uitwisselbare functies. In het Sociaal Plan komen onder ande de volgende zaken aan bod:

  • Herplaatsing
  • Contractbeëindiging
  • Ontslagberscherming
  • Loonaanvulling

Volledig akkoord Sociaal Plan 2020 - 2025

Belangrijkste wijzigingen Sociaal Plan 2020 - 2025

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources