paashaas chocolade
paashaas chocolade

Goede Vrijdag inruilen voor een andere nationale feest- of gedenkdag

Vanaf 2024 heb je de mogelijkheid om op Goede Vrijdag te werken. In de nieuwe CAO is opgenomen dat je deze collectief vrije dag kunt inruilen voor een andere religieuze, nationale, regionale of lokale feest- of gedenkdag.

Voorwaarde is dat je normaal gesproken ook op vrijdag werkt en dat je de inruilaanvraag uiterlijk vier weken van tevoren bij je leidinggevende indient. Omdat dit jaar Goede Vrijdag al op 29 maart valt, wordt dit jaar soepel omgegaan met de aanvraagtermijn. De aanvraag kan worden afgewezen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de Radboud Universiteit, waaronder de sluiting van een gebouw voor medewerkers van wie de functie het niet toelaat om thuis of elders te werken. Op Goede Vrijdag zijn de gebouwen van de Radboud Universiteit namelijk gesloten, met uitzondering van de Universiteitsbibliotheek en het Sportcentrum. 

Vrije dagen

Sluiting van gebouwen

Het college van bestuur heeft besloten om op Goede Vrijdag de sluiting van de gebouwen te handhaven. Reden hiervoor is dat er naar verwachting maar een beperkt aantal medewerkers die dag op de campus wil komen werken, omdat Goede Vrijdag in combinatie met Tweede Paasdag een lang vrij paasweekend oplevert. Het openhouden van gebouwen op de campus zou dan ook leiden tot een niet duurzaam en efficiënt gebruik van de gebouwen.

 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources