Erkennen en Waarderen praatplaat
Erkennen en Waarderen praatplaat

Heb jij de Erkennen & Waarderen Cultuurbarometer al ingevuld?

Vanuit het landelijke programma Erkennen & Waarderen is de Cultuurbarometer uitgezet om ervaringen op te halen bij wetenschappelijk personeel omtrent het programma. Het doel is met deze vragenlijst meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom het programma. Het is nog tot 11 februari mogelijk om de vragenlijst in te vullen.

Vul de cultuurbarometer in

Jouw ervaringen zijn van groot belang om een representatief beeld te kunnen schetsen van de manier waarop de universiteiten het werk van hun wetenschappers erkennen en waarderen. We stellen het daarom zeer op prijs dat je mee wilt werken aan dit onderzoek!

Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten van je tijd. Het is niet mogelijk om de antwoorden tussentijds op te slaan. De enquête is gericht op wetenschappelijk personeel.

Het programma Erkennen & Waarderen

In 2019 zijn wij samen met de andere Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers het programma Erkennen & Waarderen gestart. Ook binnen de Radboud Universiteit zijn we hier actief bij betrokken. Via dialoogtafels hebben we toegewerkt naar een breed gedragen Erkennen & Waarderen visie. In 2023 is ook het  Radboud programma van start gegaan. Het gezamenlijke doel van het landelijk programma is om ons werk breder te erkennen en waarderen door meer oog te hebben voor de verschillende kerndomeinen (onderzoek, onderwijs, impact, leiderschap en patiëntenzorg) waarbinnen wetenschappers werkzaam zijn. Veel wetenschappers ervaren een te eenzijdige nadruk op onderzoeksprestaties, waardoor werkzaamheden in andere domeinen regelmatig onvoldoende aandacht krijgen. Met het programma Erkennen & Waarderen werken we toe naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van ons personeel waarbij ieder talent telt.

Cultuurbarometer

Nu we een periode bezig zijn, willen we graag weten wat jij als wetenschapper al merkt van het programma. Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom Erkennen & Waarderen, voeren we, vanuit het landelijk Erkennen & Waarderen programma, een “Cultuurbarometer” uit. De barometer wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot. De data blijven in hun bezit, en worden niet gedeeld met de opdrachtgever of instellingen. Er wordt een overkoepelende rapportage opgesteld, en per instelling een instellingsrapportage.

Vul de cultuurbarometer in

 

Meer over Erkennen & Waarderen

Hoe brengen we als universiteit de wetenschap, studenten en de samenleving verder? En hoe zorgen we ervoor dat we dit doen op een manier dat medewerkers floreren? Door in gesprek te gaan, beleid te veranderen en initiatieven te starten willen we zorgen voor meer ruimte voor medewerkers en teams om hun diverse talenten op een gezonde manier in te zetten en te ontplooien. Dit is waar we aan werken met het programma Erkennen & Waarderen.

Lees meer over Erkennen & Waarderen