Flora Lighthouse
Flora Lighthouse

Het versterken van zelfregulering in het onderwijs met behulp van AI

Het Flora Lighthouse-project richt zich op onderzoek naar leerstrategieën van studenten. Junior-onderzoeker Heleen van der West licht toe hoe de uitkomsten van het project kunnen leiden tot effectiever studeren met behulp van kunstmatige intelligentie.

Het meten en analyseren van leerstrategieën met AI

“Het Flora Lighthouse-project richt zich op het ondersteunen van studenten bij het schrijven van essays door hen te helpen effectievere leerstrategieën toe te passen. We zien dat studenten vaak ineffectieve strategieën hanteren, waardoor ze eigenlijk wel meer kunnen, maar niet helemaal tot bloei komen. Dit project tracht deze vaardigheden te ontwikkelen en te ondersteunen, zodat studenten hun volledige potentieel kunnen benutten.

Binnen het project laten we studenten essays schrijven, waarna we met behulp van AI hun leerstrategie in kaart brengen. Door middel van AI worden er patronen herkend in de logdata - zoals, bijvoorbeeld, eye-tracking - van studenten. Daarmee kunnen we belangrijke zelfregulatieprocessen tijdens het leren identificeren. Studenten kunnen zo beoordelen of hun strategieën effectief zijn voor hun specifieke doelen, zoals het schrijven van essays binnen een bepaalde tijd of het leggen van verbanden tussen informatie. AI geeft geen beoordeling van effectiviteit; dit laten we aan de student over.

Binnen het project willen wij twee belangrijke aspecten benadrukken: het bevorderen van zelfregulatievaardigheden en het toepassen van AI om onderwijsvaardigheden te verbeteren, niet om deze over te nemen. De tool stimuleert studenten om zelf essays te schrijven, informatie te verzamelen en te reflecteren op hun leeraanpak. Binnen het projectteam erkennen wij de essentie van schrijfvaardigheid in diverse contexten en streven wij er daarom naar studenten actief te betrekken bij het versterken van deze vaardigheid. Onderzoek en de integratie hiervan in het onderwijs zijn cruciaal en lopen bij Flora Lighthouse parallel. Het project wil studenten actief betrekken en naar hun feedback luisteren, zodat studenten de waarde ervan kunnen inzien en ervaren. Ook dit verbetert een directe toepasbaarheid van de tool in het onderwijs.”

Met behulp van AI in gesprek over onderwijs en leren

“AI is een blijvende realiteit waar we mee moeten leven, maar dat is niet erg. Het is wel cruciaal dat men zich bewust is van de waarde ervan en hoe men AI kan gebruiken om de ontwikkeling van vaardigheden te ondersteunen. De zorg dat AI studenten lui maakt of hun vermogen tot leren en kritisch denken vermindert, is begrijpelijk. Ik geloof echter dat de meerwaarde van AI juist kan liggen in het versterken van essentiële vaardigheden zoals schrijven. Deze tool is niet alleen relevant voor essays, maar kan ook worden toegepast bij vakken als rekenen, programmeren, analyse en statistiek. Naarmate de tool zich verder ontwikkelt, heeft het veel potentieel in andere academische toepassingen, ook voor docenten. Docenten erkennen steeds meer het belang van studenten die hun eigen leerproces kunnen reguleren. Deze tool biedt docenten een manier om dit gesprek met studenten aan te gaan. In plaats van alleen te focussen op het beoordelen van antwoorden als 'goed' of 'fout', kunnen docenten nu ook de aanpak zien of hier vragen over stellen. Het kan moeilijker zijn om een gesprek te voeren als studenten minder inzicht hebben over hun aanpak: het niet meer precies weten en het daardoor toch ‘mooier maken’ dan dat het is. De tool kan dus ook de dialoog tussen docent en student vergemakkelijken.”

Vind een manier om met AI om te gaan, of het beste eruit te halen. Negeer het niet, maar gebruik het voor goede doeleinden, vooral in het onderwijs. Dit is waar ik en mijn mede-onderzoekers enthousiast van worden

AI is niet waterdicht

“Het volledig en correct meten van alle activiteiten stuit op uitdagingen, maar de ontwikkeling van AI maakt steeds nauwkeuriger meten mogelijk. Desondanks is het niet 100% zeker dat wat er gemeten is, altijd exact overeenkomt met wat een student doet of denkt. AI is niet waterdicht. Hierdoor moeten studenten zich bewust zijn van de mogelijkheid dat AI hun gedrag mogelijk anders interpreteert dan de werkelijkheid. Ethische vraagstukken, zoals discriminatie door AI, vereisen ook aandacht in onderzoek. Het gebruik van AI vereist een zorgvuldige afweging van effectiviteit en potentiële bijwerkingen, zoals het onbedoeld demotiveren van studenten. Het is belangrijk om manieren te vinden om met deze uitdagingen om te gaan en AI te benutten voor positieve doeleinden, met name in het onderwijs, in plaats van het te negeren", aldus Heleen.

Contactinformatie

Contactpersoon
H. van der West (Heleen) MSc
Organisatieonderdeel
Adaptive Learning Lab (ALL)