Hogescholen en universiteiten trekken samen op in biodiversiteit

De 'Internationale Dag van de Biodiversiteit' op 22 mei is in het leven geroepen om het thema biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Twaalf Nederlandse hogescholen en universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit in samenwerking met het Radboudumc, wisselen structureel kennis uit over dit thema.

Om uit te dragen dat ze samen optrekken, is ter gelegenheid van de biodiversiteitsdag een gezamenlijke film gemaakt.

Achtergrond biodiversiteitsdag

De Verenigde Naties ondertekenden in 1992 het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. De ondertekenaars, ook Nederland, verplichtten zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en ook maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit wereldwijd. Sinds 2000 wordt deze dag jaarlijks op 22 mei gevierd.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities