Groepsfoto AMID Young Professionals
Groepsfoto AMID Young Professionals

Internationaliseringsprijs 2022 voor AMID Young Professional programme

Het AMID Young Professional programme is dit jaar de winnaar van de Internationaliseringsprijs. Deze prijs is voor initiatieven die de internationalisering van het onderwijs aan de Radboud Universiteit bevorderen en/of bijdragen aan een meer inclusieve, internationale academische gemeenschap. Een eervolle vermelding is er voor het ‘Community of Practice’ initiatief door de vakgroep Strategic Human Resource Management van de Faculteit der Managementwetenschappen. Vertegenwoordigers van het AMID Young Professional programme ontvangen de prijs ter waarde van 10.000 euro tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

Jonge professionals bekwamen in hun rol als ‘change agents’

AMID richt zich op jonge professionals die willen bijdragen aan een eerlijke, duurzame, inclusieve samenleving. Het programma, opgericht in 1998, heeft als doel om deze professionals in hun rol als ’change agents’ bekwaam te maken, te faciliteren en te inspireren. Alumni van het programma werken in een verscheidenheid aan organisaties, waaronder NGO’s, overheden, bedrijven, adviesbureaus en kennisinstituten. Deelnemers aan het AMID Young Professional programma werken vier dagen van de week in een organisatie die zich bezighoudt met het realiseren van de Sustainable Development Goals, zoals schoon drinkwater en gender equality. Eén dag per week volgen ze een (online en face-to-face) onderwijsprogramma.

Sinds 2021 heeft het programma haar deuren opgesteld voor jonge professionals werkzaam over de hele wereld. Momenteel volgen 53 studenten het programma, onder meer vanuit Kenia en India. Voor het realiseren van deze internationaliseringstrategie werkt AMID nauw samen met het Institute of Development Studies, van de Universiteit van Nairobi,

Internationale leerervaring, societal impact, nieuwe onderwijsvormen en diversiteit

De jury was unaniem zeer onder de indruk van dit initiatief en constateerde dat het hoog scoorde op elk van de criteria die gesteld zijn voor de prijs. Onder de door de jury genoemde kwaliteiten van het programma waren de internationale (leer)ervaring voor zowel studenten als staf, de ‘societal impact’ en de aandacht die er is voor nieuwe onderwijsvormen en diversiteit. Veel lof was er voor het feit dat het programma zich richt op studenten uit landen waarmee we als universiteit nog weinig samenwerken, zoals Kenia, Uganda, Ethiopië, Zimbabwe en India. Hiermee heeft het programma echt een andere focus dan, zoals vaak het geval is, uitsluitend of vooral gericht op Europa of Amerika. Ook vond de jury het heel bijzonder dat het programma gekoppeld is aan de Sustainable Development Goals.

Prijzengeld

Aan de Internationaliseringsprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Hiermee willen de trekkers van het AMID Young Professional programme (de opzet van) de leerervaring van de online deelnemers van de eerder genoemde pilot voor landen als Uganda en Ethiopië helpen verbeteren.

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is er dit jaar voor het ‘Community of Practice’ (CoP) initiatief van de vakgroep Strategic Human Resource Management van de Faculteit der Managementwetenschappen. Dit initiatief van start gegaan in 2020 als expliciete reactie op de corona lockdowns en de daardoor verminderde mogelijkheden om onderzoek met elkaar te bespreken, ook na de coronapandemie voort te zetten.

Een CoP is een leeromgeving waar deelnemers van elkaar kunnen leren door te observeren en door interactie met experts en discussie met collega’s. De initiatiefnemers hebben door CoP principes te combineren met Collaborative Online International Learning (COIL) twee internationale projecten opgestart waarbij tijdens wekelijkse online sessies door studenten, PhDs en staf samengewerkt werd aan academisch onderzoek. Deze eervolle vermelding is vooral bedoeld als aanmoediging om dit relatief nieuwe initiatief.

Literatuurverwijzing

Ga voor meer informatie over het AMID Young Professional Programme naar de website.