Johan Kwisthout, hoogleraar Probabilistic Graphical Models
Johan Kwisthout, hoogleraar Probabilistic Graphical Models

Johan Kwisthout benoemd tot hoogleraar Probabilistic Graphical Models

Per 1 januari is Johan Kwisthout benoemd tot hoogleraar Probabilistic Graphical Models aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

De nieuwe hoogleraar onderzoekt hoe AI-technieken zoals Bayesiaanse netwerken (een techniek voor het omgaan met onzekere informatie) op een verantwoorde manier patiënten en zorgverleners kunnen helpen bij het maken van beslissingen over behandelingen en nazorgtrajecten bij kanker. ‘De AI helpt bij het doorrekenen van mogelijke scenario’s, het vergelijken van alternatieven, en het toelichten van adviezen,’ legt Kwisthout uit. ‘Specifiek ben ik geïnteresseerd in transparantie en uitlegbaarheid: hoe zorg je dat de AI het eigen redeneerproces kan motiveren en vooral ook de eigen onzekerheid kan toelichten. Heel belangrijk is ook dat de AI niet alleen kijkt naar puur medische aspecten, maar ook kwaliteit van leven mee kan nemen in het advies.’ 

Kwisthout: ‘Het vakgebied AI staat voor belangrijke vragen. Hoe kunnen we de technologie duurzaam en verantwoord inzetten om mensen te ondersteunen, in plaats van onverantwoord om te gaan met privacy, data, energie, en menselijke arbeid? Duurzame, transparante, en betrouwbare AI moet voorop staan. Daar ga ik me hard voor maken!’ 

Over Johan Kwisthout 

Kwisthout (Breda, 1976) studeerde in 2005 af in Technische Informatica aan de Open Universiteit, en in 2006 in Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde vervolgens aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de complexiteit van verschillende typen berekeningen op Bayesiaanse netwerken. 

Na verschillende tijdelijke aanstellingen als docent en onderzoeker in Nijmegen en Leiden, werd hij in 2016 aangesteld als universitair docent Artificial Intelligence in Nijmegen. Sinds 2020 is hij universitair hoofddocent, en inmiddels is hij tevens opleidingsdirecteur van de opleiding Artificial Intelligence.