Jolle Landman nieuwe directeur bedrijfsvoering Faculteit der Letteren

Met ingang van 5 juni 2023 treedt ir. Jolle Landman aan als directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren. Jolle Landman volgt Ger Boonen op die de afgelopen jaren directeur bedrijfsvoering van de faculteit was.

 

 

Jolle Landman

Jolle Landman (Sneek, 1972) studeerde milieukunde aan de Wageningen Universiteit en was achtereenvolgens afdelingshoofd bij Rijkswaterstaat en afdelingshoofd Onderzoek en Innovatie bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Daarna was hij directeur Finance, Compliance & Control en directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In deze functies heeft Jolle een brede ervaring opgedaan met bedrijfsvoeringvraagstukken en verandertrajecten binnen kennisorganisaties.

“Als geboren Fries ben ik bekend met tweetaligheid, en ken ik de bijzondere betekenis van taal om uitdrukking te geven aan wat je vindt en voelt. Bijzonder graag lees ik ook afwisselend fictie en non-fictie, zoals momenteel de lijvige biografie over Erasmus. Ik vind het zeer interessant om meer inzicht te krijgen in de manier waarop woorden en vertalingen onze kijk op de wereld bepalen en ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de medewerkers van de Faculteit der Letteren.” 

Het Faculteitsbestuur ziet met vertrouwen uit naar de samenwerking met Jolle Landman als nieuwe directeur bedrijfsvoering en heet hem van harte welkom.  

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren