Klaas Landsman
Klaas Landsman

Klaas Landsman wordt lid Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Klaas Landsman, hoogleraar Mathematische fysica aan de Radboud Universiteit, is met ingang van 1 oktober benoemd als lid van de adviescommissie van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Het LOWI is in 2003 opgericht door de KNAW, NWO en de Universiteiten van Nederland (UNL) om als onafhankelijk adviesorgaan een rol te spelen in de behandeling van klachten over mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit door wetenschappers. Sinds de oprichting is het aantal verzoeken dat jaarlijks aan het LOWI wordt voorgelegd en het aantal instellingen dat bij het LOWI is aangesloten sterk gegroeid.

De benoeming van Landsman in het LOWI geldt voor een termijn van vier jaar. Landsman zal de functie combineren met zijn werk aan de Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Mathematics