Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.
Een student met een koptelefoon op achter een computer in het Comeniusgebouw.

Laatste toetsperiode met Cirrus

Vanaf september 2024 wordt de nieuwe toetssoftware Ans ingezet bij alle digitale toetsen. Daarmee komt het einde van het gebruik van de huidige toetssoftware Cirrus in zicht: In toetsperiode 4 (juni-juli 2024) vinden de laatste toetsen plaats met Cirrus.

In de afgelopen toetsperiodes hebben stapsgewijs steeds meer afnames met Ans plaatsgevonden. Ook toetsen met Ans en additionele software zoals SPSS zijn succesvol afgenomen. De implementatie van Ans verloopt daarmee volgens plan. Ans zal Cirrus per september 2024 volledig vervangen.

Overzetten van toetsvragen vanuit Cirrus

We werken hard aan de conversie van toetsvragen van Cirrus naar Ans. De resultaten van de proefconversies laten zien dat we het overgrote deel van de vragen goed kunnen overzetten, inclusief de afbeeldingen. Eind mei vindt de eerste conversie van itembanken plaats. De facultair coördinator van jouw faculteit weet precies om welke cursussen het gaat; dit zijn cursussen met toetsafnames in semester 1 in academisch jaar 2024/2025. De tweede conversie volgt in september, na afronding van semester 2 van academisch jaar 2023/2024. De gegevens die nu in Cirrus staan worden in het najaar gearchiveerd (voor zover nodig). 

Jouw Facultair Coördinator Digitaal Toetsen (FCDT) coördineert de overstap van jouw toets naar Ans. Heb je vragen over toetsen in Ans? Neem dan contact op met je FCDT-er.

Achtergrond project implementatie Ans

Om de overgang van Cirrus Assessment naar Ans in goede banen te leiden is een projectgroep aangesteld, alle faculteiten zijn in de projectgroep vertegenwoordigd. Op de projectpagina Vervanging toetssoftware lees je meer over de planning, de werkzaamheden van deze projectgroep en de aanleiding voor de overstap. 

Contactinformatie

Heb je vragen of wil je meer weten? Je kunt terecht bij je Facultair Coördinator Digitaal Toetsen (FCDT) of bij de projectleider Michiel van Geloven via Michiel.vanGeloven [at] ru.nl (Michiel[dot]vanGeloven[at]ru[dot]nl) of 06 2237 2840. 

Organisatieonderdeel
Education Support