Symbool OpenAIRE
Symbool OpenAIRE

Lancering van het Nederlandse onderzoeksportaal met OpenAIRE

Op 3 juli is het Nederlandse onderzoeksportaal NARCIS vervangen door het Netherlands Research Portal op OpenAIRE CONNECT. Publicaties, datasets en projecten van Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn in deze databank doorzoekbaar, in een internationale wetenschappelijke omgeving. Het portaal heeft als doel om het Nederlandse onderzoek te verbinden met een brede gebruikersgroep van (inter)nationale onderzoekers, journalisten, beleidsmakers en bedrijven.

Sinds 2004 was NARCIS het nationale platform voor de Nederlandse repositories. Wetenschappelijke artikelen, datasets en andere publicaties zijn van daaruit verspreid via (wetenschappelijke) zoekmachines, zoals Google (Scholar). Ook journalisten, beleidsmakers en het algemene publiek kunnen op die manier kennisnemen van het Nederlandse universitaire onderzoek. Het onderzoek van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt op deze manier wereldwijd toegankelijker en nog beter zichtbaar.

Het nieuwe portaal geeft een overzicht van het Nederlandse wetenschappelijke landschap. Zowel universiteiten als onderzoeksinstellingen leveren hun publicaties en datasets aan het portaal. Realisatie is mogelijk dankzij een brede samenwerking van SURF (de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek), UKB (de gezamenlijke universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Universiteiten van Nederland (UNL).

Meer informatie