Interieur Huygensgebouw
Interieur Huygensgebouw

LED's GO – energiebesparing door duurzame(re) verlichting

Met het project LED's GO bespaart de Radboud Universiteit in 2023 veel elektrische energie door in vier gebouwen de conventionele verlichting te vervangen door duurzame ledverlichting. Dit levert uiteindelijk een besparing van 65 procent op het huidige stroomverbruik voor verlichting in deze gebouwen.

LED's GO start begin april in het Huygensgebouw. Later dit jaar volgen de gebouwen Grotius, Elinor Ostrom/Gymnasion en de Universiteitsbibliotheek. De totale uitvoering van LED's GO beslaat ongeveer een jaar.

Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk

De heldere verlichting draagt bij aan een aangename (werk)omgeving voor medewerkers, studenten en bezoekers. Ledverlichting is veel energiezuiniger dan traditionele verlichting en dat is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook een flinke kostenbesparing op. De energiekosten voor verlichting dalen en omdat deze duurzame verlichting een veel langere levensduur heeft dan de traditionele verlichting, gaan ook de kosten voor onderhoud omlaag.

Het energiebeleid van de Radboud Universiteit doelt op twee procent absolute energiebesparing per jaar en LED's GO is een van de maatregelen die bijdraagt aan het bereiken van dit doel. 

Besparing

In elk gebouw wordt een een groot aantal armaturen vervangen of aangepast voor ledverlichting en dat levert een totale besparing die vergelijkbaar is met het gemiddelde jaarverbruik van maar liefst 700 huishoudens.

 

Gebouw Aantal armaturen Besparing in kWh per jaar
Huygens 4.660 900.000
Grotius 1.861 175.000
Elinor Ostrom/Gymnasion 2.107 350.000
Universiteitsbibliotheek 2.692 305.000
Totaal 11.320 1.730.000

Subsidie voor verduurzaming campusgebouwen

LED's GO voldoet aan de gestelde voorwaarden van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Voor de Universiteitsbibliotheek, het Elinor Ostromgebouw en het Huygensgebouw zijn dan ook aanvragen ingediend. Het Grotiusgebouw is te 'jong' om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Met een totale aanvraag van ruim € 300 miljoen subsidie - op een beschikbaar budget van € 150 miljoen - was loting door een notaris nodig. Deze viel gunstig uit; de aanvragen zijn ingeloot. De Radboud Universiteit ontvangt een subsidie van € 730.000 als tegemoetkoming in de kosten van deze verduurzaming van campusgebouwen.

Contactinformatie

Heb je vragen? 
Neem contact op met het Service Centre via servicecentre-cf [at] ru.nl

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities