Portret van Gero Lange
Portret van Gero Lange

Maak kennis met Gero Lange: voorzitter van de OC

Gero Lange is sinds september 2023 de voorzitter van de Onderdeelcommissie (OC), het medezeggenschapsorgaan voor medewerkers binnen de faculteit. Maar waar houdt de OC zich precies mee bezig? Welke thema’s spreken Gero het meeste aan? En waar komt zijn passie voor de medezeggenschap vandaan?

Jeetje, nu ben ik al sinds begin september 2023 de (ondertussen niet meer zo) nieuwe voorzitter van de Onderdeelcommissie (OC) van de faculteit en ik heb me nog niet eens fatsoenlijk voorgesteld... Mijn naam is Wolf-Gero Lange, hoewel je de Wolf best wel weg mag laten als je me wilt aanspreken. Ik werk als UD bij de afdeling Klinische Psychologie en houd me in mijn onderzoek vooral bezig met (sociale) angststoornissen. 

Gero’s loopbaan in de medezeggenschap

In 2019 ben ik begonnen als gewoon OC-lid en in september 2021 werd ik vicevoorzitter. Ongeveer 4 maanden geleden heb ik samen met Lau Schulpen, die 12 jaar met enorme toewijding OC-voorzitter was, van rol gewisseld. Onderdeelcommissie is eigenlijk een draak van een woord dat niet duidelijk maakt waar het om draait. De ondernemingsraad (OR) van de Radboud Universiteit kennen mensen vaak wel en daar zijn wij het kleine zusje van op faculteitsniveau. 

Tijdens mijn eerste studie sociaalpedagogische hulpverlening heb ik me in de medezeggenschap tegen aardig veel dingen aan bemoeit. Als student psychologie heb ik dat wat laten zitten, maar na een tijdje ‘volwassen worden met een vaste baan’ voelde ik dan toch weer de kriebels om eens mee te kijken wat er achter de schermen van zo’n faculteit gebeurt. 

Hoe gaat de OC te werk?

De OC heeft veel verschillende facetten. In eerste instantie vertegenwoordigen wij om de 6 weken alle medewerkers van de faculteit in de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV) waarin ook de Facultaire Studentenraad (FSR) en het Faculteitsbestuur (FB) zitting nemen. Wij luisteren naar signalen van medewerkers die mogelijk wijzen op structurele problemen en peilen meningen over beslissingen of plannen van het FB. Als je iets opvalt waarvan je denkt dat er iets misgaat of dat gewoonweg beter kan, kun je bij ons aankloppen.

Officieel moet de OC worden gehoord bij benoemingen zoals die van hoogleraren en directeuren. We moeten ook instemming geven bij zaken als faculteitsreglementen, beleidsplannen en OER-en. Tevens hebben wij adviesrecht bij organisatiewijzigingen, maar we kunnen uiteraard ook los van deze officiele rol vragen stellen en op alle mogelijke thema’s gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen - wat wij ook geregeld doen. 

Uitgelichte thema’s

Een thema dat mij op scherp zet is sociale veiligheid. Dat stond dan ook meer gedwongen dan vrijwillig voortdurend boven op de agenda van de FGV. In gesprekken met het FB en betrokkenen werd pas duidelijk hoeveel verschillende lagen dat thema heeft en dat geen korte termijn, noch ‘one-fits-all’  oplossing recht doet aan de problematiek.

Naast sociale veiligheid was ik nog geïntrigeerd door de observatie dat een nieuw bestuur de sfeer in alle lagen van een faculteit positief kan veranderen. Ook was ik verbaasd over het feit dat een architect van een gebouw de macht heeft om wenselijke en nodige veranderingen aan een gebouw voor 2 jaar onmogelijk te maken, en dat bij de planning ervaringen in vergelijkbare gebouwen op de campus (o.a. met glazen kantoren en het klimaat op werkplekken) soms worden genegeerd. 

Een enthousiast team

Wij hebben op dit moment een erg leuk team van ‘oude rotten’ en ‘nieuwe aanwas’ in de OC die allemaal enthousiast zijn om dingen aan te pakken en de faculteit mee vorm te geven. Vorig jaar hebben we verkiezingen gehouden en onze termijn loopt tot augustus 2025. Maar als je halverwege nieuwsgierig wordt, me aanschiet voor een kop koffie, of bij de openbare FGV aanhaakt, dan stel ik dat erg op prijs!