Maria Verschoor nieuwe programmaleider Erkennen & Waarderen

Per 1 april a.s. verwelkomt het programma Erkennen & Waarderen een nieuw lid. Dan neemt Maria Verschoor namelijk de rol van programmaleider op zich. Binnen Erkennen & Waarderen zal ze primair optreden als verbinder en aanjager van het programma. Daarnaast zal ze zich bezig houden met het verder vormgeven en implementeren van de visie op erkennen en waarderen binnen de Radboud Universiteit.

“Ik heb er erg veel zin in om aan de slag te gaan. En om dit programma samen met alle betrokkenen verder vorm te geven. Ik hecht er veel belang aan om de kennis, kunde, aspiraties en kritische vragen van medewerkers daarbij mee te nemen.”

‘Inclusief veranderproces’

Op dit moment werkt Verschoor nog voor de NWO. “Bij het domeinoverstijgend initiatief WOTRO Science for Global Development en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). De focus van mijn werk lag bij het implementeren en (door)ontwikkelen van het kennisbenuttingsbeleid van NWO. Die ervaring neem ik mee in mijn rol als programmaleider Erkennen & Waarderen binnen de Radboud Universiteit. Een inclusief veranderproces, met als uitkomt een gebalanceerde, werkbare en vooral inspirerende manier van erkennen en waarderen. Daar zet ik me voor in!”

Teaching Cultures Survey

Naast de aanstelling van een nieuwe programmaleider, staat april ook in het teken van de start van de Teaching Cultures Survey. Deze enquête is onderdeel van een wereldwijd longitudinaal onderzoek, waarvan de eerste meting in 2019 gehouden is. De tweede meting vindt plaats van 5 t/m 19 april en stelt universiteiten in staat de cultuur en status van het onderwijs vast te leggen en te vergelijken met die van collega's wereldwijd. De derde – en teven laatste – meting van de Teaching Cultures Survey staat gepland in 2024.

De Teaching Cultures Survey beslaat een gedeelte van de onderwerpen die binnen het Radboudbrede programma Erkennen & Waarderen aan bod komen, namelijk de waardering van onderwijsactiviteiten voor medewerkers aan de universiteit. Het Radboud-brede programma Erkennen & Waarderen heeft een bredere scope dan enkel de waardering van onderwijsactiviteiten, en neemt ook aspecten als de Menselijke Maat, Wetenschappelijke Loopbaanpaden en Het meten van kwaliteit mee in haar aanvliegroute. Medewerkers die een onderwijstaak vervullen zullen een uitnodiging ontvangen voor deze enquête.