Maria Montessorigebouw
Maria Montessorigebouw

Medewerker AI vertrekt vanwege ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’

Een onderzoek naar een medewerker bij Artificial Intelligence, waarover de Faculteit der Sociale Wetenschappen op 31 oktober 2022 berichtte, is afgerond. 

Medewerker en faculteitsbestuur zijn naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek met elkaar in gesprek gegaan. Op basis daarvan is geconstateerd dat een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat over de invulling en uitoefening van de functie. Daarom is besloten het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Contactinformatie