bloem
bloem

Meer tijd en ruimte om te rouwen door invoering rouwverlof

Op 22 april heeft het college van bestuur met de vakbonden in het Lokaal Overleg een afspraak gemaakt over de invoering van rouwverlof. Deze invoering van rouwverlof geeft jou als medewerker de tijd en ruimte om het verlies een plek te geven.

Vanaf heden heb je aanspraak op twee weken rouwverlof met behoud van bezoldiging (salaris) na het overlijden van een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of de persoon met wie jij ongehuwd samenwoont, een ouder, schoon-, stief- of pleegouder, kind, stief- of pleegkind, schoonzoon of –dochter.

Na het overlijden van een broer, zus, zwager, schoonzus, opa, oma of kleinkinderen bedraagt het buitengewoon verlof één week. Dit is van overeenkomstige toepassing indien sprake is van geregistreerd partnerschap. Als er sprake is van het overlijden van een persoon met wie je anderszins een sociale relatie hebt gehad en jij een zorgtaak had ten aanzien van die persoon, kan één week rouwverlof worden verleend.

Afspraken over de omvang, duur en invulling van je rouwverlof maak je samen met je leidinggevende. Omdat iedereen zijn verlies op een eigen manier verwerkt, kunnen nadere maatregelen nodig zijn. De ene collega wilt zijn werk zo spoedig mogelijk hervatten, terwijl de ander meer tijd nodig heeft voor de rouwverwerking en wellicht nog niet in staat is om weer aan het werk te gaan.


De Vakantie- en verlofregeling van de Radboud Universiteit geeft je de kans om extra verlof te krijgen, met of zonder bezoldiging (salaris). Dit is altijd aangepast aan jouw situatie.

Bekijk de verlofregeling 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources