Eiken processierups
Eiken processierups

Natuur op de campus: nestkastjes tegen de eikenprocessierups

Voorlopig zijn we nog niet af van de eikenprocessierups die met zijn akelige brandharen de huid, ogen en longen van mensen irriteert. Bestrijding door het wegbranden en het wegzuigen van de poppen en rupsen bieden niet voldoende soelaas.

Voorlopig zijn we nog niet af van de eikenprocessierups die met zijn akelige brandharen de huid, ogen en longen van mensen irriteert. Bestrijding door het wegbranden en het wegzuigen van de poppen en rupsen bieden niet voldoende soelaas.

Overal in Nederland wordt om die reden ook ingezet op biologische bestrijding met natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Vogels als de koolmees, pimpelmees, boomklever en koekoek eten de rupsen graag. Het stimuleren van aanwezigheid van deze vogels kan dus helpen om het plaaginsect terug te dringen.

Eigen hout

Op onze campus hadden we de afgelopen jaren flink last van de eikenprocessierups. Daarom zijn er enkele weken terug nestkastjes opgehangen voor de pimpelmees en de koolmees (en andere vogels die door de opening in de huisjes kunnen vliegen).

De nestkastjes zijn gemaakt van hout afkomstig van het universiteitsterrein en in elkaar gezet door de Stadsboom. Dit Nijmeegse bedrijf leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot ambachtsman of -vrouw. De universiteit werkt geregeld samen met de Stadsboom. Zo zijn de houten schommelstoelen die je her en der op de campus aantreft en het insectenhotel bij het Berchmanianum door de Stadsboom gemaakt. Het groenbedrijf van de campus Van der Bijl & Heierman heeft de huisjes aan de bomen bevestigd.

Broedseizoen

De nestkastjes hangen steeds in groepjes van 2 of 4 bij elkaar, 50 nestkastjes in totaal verspreid over de hele campus. Het broedseizoen is inmiddels al losgebarsten. Nu maar hopen dat de mezen goed gebruik maken van de kastjes en dat zij zich met hun jongen flink tegoed doen aan de eikenprocessierups!

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Campus & Facilities
Thema
Actualiteiten