Persoon wat geld vasthoudt
Persoon wat geld vasthoudt

Nieuw akkoord decentrale arbeidsvoorwaardengelden

Op 4 maart is er een nieuw akkoord op de bestedingsdoelen decentrale arbeidsvoorwaardengelden (DAVG) gesloten door het college van bestuur en de vakbonden voor 2024 tot en met 2028. Lees hier de belangrijkste veranderingen ten opzichte van het vorige DAVG akkoord, zoals de verhoging van het budget voor de kunst-, cultuur- en sportvergoeding.

Jaarlijks krijgt de universiteit budget van de Rijksoverheid, waaruit geld beschikbaar is om op lokaal niveau met de vakbonden tot overeenstemming te komen. De bestedingsdoelen van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden zijn ondergebracht in een aantal thema’s in aansluiting op de missie van de Radboud Universiteit.

Het gaat hier om de volgende thema’s: 

  1. Vitaliteit en gezondheid
  2. Loopbaan en talentontwikkeling
  3. Diversity Equity and Inclusion (DEI)
  4. Sociale veiligheid
  5. Overige faciliteiten
  6. Faciliteiten voor medezeggenschapsorganen

Wijziging Keuzemodel

Het bedrag in het Keuzemodel voor de kunst-, cultuur- en sportvergoeding wordt verhoogd van €100 naar €120 als je fulltime werkt. Als je dit budget in 2024 al hebt besteed, voor de verhoging, kun je in BASS een nieuwe aanvraag doen in het Keuzemodel voor het opgehoogde bedrag.

Bijdrage ouderschapsverlof

Voor afdelingen vervalt de bijdrage voor vervanging van medewerkers die met gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof zijn en die vanuit DAVG vergoed wordt aan afdelingen en eenheden. Sinds augustus 2022 wordt het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof dat je als medewerker kunt opnemen, vergoed vanuit het UWV aan de universiteit (en intern aan de eenheid) mits opgenomen in het eerste levensjaar van jouw kind. Deze wijziging heeft voor jou als medewerker geen directe gevolgen.

Het ‘Akkoord decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2024 tot en met 2028’ geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. 

Lees het volledige akkoord

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Human Resources