Steven Bartels in een collegezaal
Steven Bartels in een collegezaal

Nieuwe leergang Onderwijskundig Leiderschap start in voorjaar 2023

In het voorjaar 2023 start het Radboud Teaching and Learning Centre met de leergang Onderwijskundig Leiderschap. De leergang is een doeltreffende investering in de voortrekkers van ons universitaire onderwijs en geeft een positieve impuls aan de ontwikkeling van onderwijs.

De leergang bestaat uit themabijeenkomsten met onderwerpen als visie op leren en doceren, interdisciplinair onderwijs, onderwijsinnovatie, curriculumontwikkeling en het managen van onderwijskundige veranderprocessen. De deelnemers leren aan de hand van opdrachten diverse aspecten van onderwijskundig leiderschap toe te passen in de praktijk. 

Na afloop zijn de deelnemers in staat: 

  • Een adequate analyse te maken van complexe onderwijskundige vraagstukken. 
  • Praktische oplossingen t.a.v. onderwijs en docentontwikkeling te ontwikkelen en te implementeren. 
  • Docent- en onderwijsontwikkeling te stimuleren, te organiseren en te ondersteunen. 

De leergang heeft een doorlooptijd van ruim een jaar en de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten is afhankelijk van de leerwensen en interesses van de deelnemers. Tijdens de intake-interviews en de evaluatiemomenten wordt daarom sterk ingegaan op de voorkennis en ontwikkeldoelen van de deelnemers. In de bijeenkomsten is er ruimschoots de tijd met groepsgenoten te discussiëren over knelpunten en te sparren over diverse invalshoeken van de opdrachten. Een internationaal werkbezoek maakt ook deel uit van de leergang. Groepsgenoten bepalen gezamenlijk de bestemming en het programma. 

De leergang is bedoeld voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren die een regiefunctie hebben in het onderwijs van de Radboud Universiteit. Vanuit de faculteitsbesturen worden vóór 31 oktober 2022 kandidaten voorgedragen aan het TLC. Vervolgens worden intakegesprekken gepland en worden de groepen samengesteld. De leergang is ingekocht bij het Centre voor Academic Teaching (CAT) van de Universiteit Utrecht, die deze al meer dan 15 jaar aanbiedt. Het CAT zal de eerste reeksen van de leergang begeleiden.  
 

Contactinformatie

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure verwijzen we je naar het bestuur van jouw faculteit, voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met het Radboud Teaching and Learning Centre.