Jacqueline Drost
Jacqueline Drost

Nieuwe projectleider Erkennen en Waarderen

Het programma Erkennen en Waarderen heeft een nieuwe projectleider. Voormalig onderzoeker en docent, Jacqueline Drost, keert terug naar de Radboud Universiteit. ‘Als kritische ranking-expert sta ik vol moed en vertrouwen klaar om een rijker begrip van kwaliteit te realiseren.’

Jacqueline Drost is op 1 april gestart als projectleider nadat zij eerder als promovenda en universitair docent aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit heeft gewerkt en aan de University of Twente haar promotietraject over rankings in de academische wereld en de zorg sector afrondde. “In mijn promotieonderzoek beoogde ik een beter begrip te krijgen van de rol die rankings spelen in (publieke) organisaties: de manier waarop rankings tot stand komen in dagelijkse organisatiepraktijken en welke (onbedoelde) consequenties zich ontvouwen voor deze dagelijkse praktijken en de organisatie als geheel.” 

“Een van de belangrijke boodschappen uit mijn proefschrift - The Irony of Rankings - is dat we ons bewust moeten zijn van het Quantum-effect van rankings, namelijk dat ze niet kunnen weergeven wat ze intentioneel bedoelen te representeren; het onvermogen om transparantie te creëren. Mijn studie toont aan dat op het moment dat rankings in een organisatie beginnen met het meten, waarderen en visualiseren van complexe organisatorische werkelijkheid (zoals de kwaliteit van een onderzoeker), de organisatie met haar mensen en praktijken verandert. Hierdoor zijn de rankings niet meer in staat de gemeten werkelijkheid nauwkeurig weer te geven.”

Voortbouwen aan verandering

Sinds de start van het programma Erkennen en Waarderen zijn er nieuwe gesprekken aangegaan, eerste stappen gezet in het veranderen van beleid en initiatieven gecreëerd om de visie van de Radboud Universiteit te realiseren. Zo besloot recent het Radboud Institute for Culture and History (RICH) om de startersbeurzen voor onderzoekers aan duo’s toe te kennen. Universitair docenten hebben gezamenlijk raakvlakken gezocht met elkaars expertisegebieden, met als doel om nieuwe onderzoekssamenwerkingen te creëren. Nu kan er niet één, maar kunnen er twee onderzoekers aan de slag met een startersbeurs en begeleiden ze samen een promovendus.

“In mijn eerste weken als projectleider heb ik gemerkt dat zowel op centraal niveau als binnen de faculteiten er veel beweging is in de richting van Erkennen en Waarderen. Er zijn tal van voorbeelden waarin er wordt samengewerkt om de Radboud visie op Erkennen en Waarderen te concretiseren. Bijvoorbeeld met het oprichten van facultaire themacommissies, het ondertekenen van het Agreement on Reforming Academic Assessment, de ontwikkeling van nieuw beleid over bijvoorbeeld diverse ontwikkelpaden en de start van het Erkennen en Waarderen-traject voor professional services.”, aldus projectleider Drost.

Met elkaar het gesprek aangaan is cruciaal voor het creëren van verandering. In mei verschijnt op brede schaal binnen de universiteit het dialoogkaartspel mmmAcademia. Het doel van dit kaartspel is om reflectie en gesprek over Erkennen en Waarderen in de academische wereld te stimuleren. Ook nodigt het kaartspel medewerkers uit om laagdrempelig het gesprek aan te gaan over wat er nog beter kan op gebied van Erkennen en Waarderen.

Werken aan Erkennen en Waarderen doen we samen

Drost: “Verbinding is voor mij een kernwoord voor wie ik ben en wat ik doe. Ik hoop door vele verbindingen met jullie - collega's van alle faculteiten en Radboud Services - aan te gaan, samenwerkingen te creëren, leergesprekken te voeren en nieuwe initiatieven op te zetten, zodat we met elkaar stappen kunnen zetten in het realiseren van het programmaplan Erkennen en Waarderen.” 

“Deze verbindingen kunnen al starten met een kop koffie. Heb je vragen over het programma Erkennen en Waarderen, wil je good practices delen of heb je juist ideeën/initiatieven voor verbetering, of wil je betrokken worden bij de uitvoering van het programma? Dan kun je bij mij terecht en ga ik graag met je in gesprek. Alleen samen kunnen we deze transitie verwezenlijken.”
 

Contactinformatie